Amenzi de peste 44.000 de lei, în urma celor mai recente controale ale ITM Alba

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 03 – 07.02.2020,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  48

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 435

Din care – femei :  240

Număr deficienţe constatate:    97

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”:    2  pers.

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  9

–        5 amenzi în cuantum de 44.800 lei;

–        din care 1 amenda de 40.000 lei pentru munca nedeclarata;

–        4 avertismente.

     Principalele deficienţe stabilite în controale:

       Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

       neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;

       neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;

       neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

       neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

       contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

          În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:        29

Număr deficienţe constatate:    52

Număr de măsuri dispuse  :       52

Angajatori sancționați:     6

Nr. sancţiuni aplicate:      8

Din care :                   – 8 avertismente;

Nr.evenimente comunicate : 1

Nr. evenimente cercetate : 1

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

          Principalele deficienţe stabilite în controale :

       Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

       Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

       Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

       Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

       Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

       Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

       Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22937 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*