Amenzi de peste 40.000 de lei, în urma celor mai recente controale ale ITM Alba

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 13 – 17.01.2020,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  56

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 835

Din care – femei :  414

Număr deficienţe constatate:    77

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”:    2  pers.

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  3

 • 2 amenzi în cuantum de 42.000 lei;

din care 1 amenda de 40.000 lei pentru munca nedeclarata;

 • 1 avertisment.

     Principalele deficienţe stabilite în controale: 

 • primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    34

Număr deficienţe constatate:    57

Număr de măsuri dispuse  :       57

Angajatori sancționați:     5

Nr. sancţiuni aplicate:      9

    Din care :                   – 8 avertismente;

                                   – 1  amenda in cunatum de 4.000 lei;                                 

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3        

          Principalele deficienţe stabilite în controale : 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre Redacția ProAlba 30191 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*