Amenzi de peste 10.000 de lei, în urma celor mai recente controale ale ITM Alba

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

Incepând cu data de 10.11.2020 la nivelul județului Alba se desfășoară,Campania Națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea în muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID -19, campanie dispusă și monitorizată de către Inspecția Muncii. In cadrul acestei campanii au fost verificate un număr de 48 societăți comerciale cu un număr de peste 50 de salariați care potrivit prevederilor legale în vigoare ( art.17 și art.21. din Legea nr.55/2020 modificată) au obligatia de a-și organiza procesul de muncă în vederea reducerii riscului de contaminare cu Covid19, prin munca la domiciliu, telemuncă ori decalarea programului de lucru. Campania va continua până la data de 24.11.2020, inspectorii de muncă urmând a stabili în colaborare cu reprezentanții unităților controlate măsurile adecvate în vederea reducerii riscului de contaminare a lucrătorilor cu virusul Sars-Cov2 și a sancționa contravențional orice nerespectare a acestor prevederi legale.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 16 –21.11.2020, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 37

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 9.335

Din care – femei : 4.503

Număr deficienţe constatate: 78

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 11

Din care :

– 6 amenzi- in valoare de 10.600 lei;

– 5 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • netransmiterea în termenul legal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat ;
 • netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificarilor intervenite in executarea contractelor individuale de muncă;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 21

Număr deficienţe constatate: 41

Număr de măsuri dispuse  : 41   

Angajatori sancționați:  9  

Nr. sancţiuni aplicate:  11 

    Din care :  11  avertismente;         

           Nr. evenimente în curs de cercetare: 3        

    Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 23651 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*