Amenzi de aproape 70.000 de lei aplicate de ITM Alba, la cele mai recente controale desfășurate în județ

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.  În perioada 20 – 29.11.2019, s-a derulat la nivelul județului Alba, Campania națională de verificare a modului de respectare a legislației muncii în domeniul relatiilor de munca la angajatorii care desfășoara activitatea de transporturi rutiere de mărfuri CAEN 4941 și transporturi de călători în regim urban, suburban și metropolitan CAEN 4931, campanie monitorizata direct de către Inspecția Muncii. Cu acest prilej s-au verificat aspecte vizând încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, timpul de muncă și de odihnă, repausul zilnic și săptămânal, munca de noapte, evidența muncii prestate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 25 – 29.11.2019,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.    

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  35

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 869

Din care – femei :  336

Număr deficienţe constatate:    54

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”:    3  pers.

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  13

 • 7 amenzi în cuantum de 64.900 lei;
 • din care 1 amenda de 60.000 lei pentru muncă nedeclarată;
 • 6 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale: 

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; 
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:        25

Număr deficienţe constatate:    35

Număr de măsuri dispuse  :       35

Angajatori sancționați:     4

Nr. sancţiuni aplicate:      8

Din care :                   – 5 avertismente;

– 3 amenzi  în valoare de 12.500 lei;

Nr. evenimente cercetate : 1

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3        

          Principalele deficienţe stabilite în controale : 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

Despre Redacția ProAlba 33680 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*