Amendă de 5000 de lei, aplicată de către ITM Alba, la cele mai recente controale

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 15.07.-19.07.2019,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.    

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  26

Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 1134

Din care – femei :  393

 • Tineri sub 18 ani – 1

Număr deficienţe constatate:    40

Valoarea amenzilor aplicate :   5.000 lei

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  3

 • 1 amenda în cuantum de 5.000 lei;
 • 2 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale: 

 • neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;
 • neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 • regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    23

Număr deficienţe constatate:    48

Număr de măsuri dispuse  :       48

Angajatori sancționați:     4

Nr. sancţiuni aplicate:      6

             Din care :        –   6 avertismente;                

 

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2   

         

           Principalele deficienţe stabilite în controale : 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21826 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*