Amendă de 2000 de lei, în urma celor mai recente controale ale ITM Alba

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. În perioada raportată inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba,împreună cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat  15 unități pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov.2.pe raza județului Alba. Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 04 –08.01.2021, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 17

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 507

Din care – femei : 460

Număr deficienţe constatate: 35

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 2

Din care :

– 1 amendă în valoare de 2.000 lei;

– 1 avertisment.

Principalele deficienţe stabilite în controale: 

      netransmiterea în termenul legal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților;

      neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;

      neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;

      neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

      neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat ;

      netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificarilor intervenite in executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:10

Număr deficienţe constatate: 16

Număr de măsuri dispuse  : 16

Angajatori sancționați:  3

Nr. sancţiuni aplicate: 4 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

      Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

      Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

      Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

      Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

      Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

      Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

      Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 23587 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*