Alba: Rată a șomajului de 5,61%, la finalul lunii iulie. Au fost înregistrați 10.005 șomeri

SOMERI - MUNCA STRAINATATEPotrivit unui raport al AJOFM Alba, în luna iulie, în județul Alba au fost înregistrați 10.005 de șomeri. Mai jos găsiți situația completă a persoanelor care figurează în evidențele AJOFM Alba.

SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN JUDEŢUL ALBA

La sfârşitul lunii iulie 2014, un număr total 10.005 persoane figurau în evidenţele AJOFM Alba dintre care 4.145 femei. Din cele 10.005 persoane înregistrate 3.242 persoane sunt şomeri indemnizaţi, iar 6.763 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi băneşti. Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii iulie 2014 este de 5,61%.

Medierea muncii

Numărul persoanelor cuprinse la măsuri active în luna iulie 2014 a fost de 1.580 În urma acordării acestor servicii s-a reuşit plasarea în muncă a 405 persoane, din care 226 persoane în locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 179 persoane în locuri de muncă pe perioada determinată.

Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii – 164 persoane.

Informare şi consiliere profesională

În perioada 1-31 iulie un număr total de 1.342 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizarea acestor servicii s-a efectuat pe:

a)         categorii de vârsta astfel :

–     137 persoane sub 25 de ani

–     290 persoane cu vârsta intre 25 – 34 ani

–     411 persoane cu vârsta intre 35 – 45 ani

–     506   persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

b)     studii :

–      187 persoane cu şcoala generală incompletă

–       382 persoane absolvenţi de şcoală generală

–       319 persoane absolvenţi de şcoli profesionale, arte şi meserii

–       303 persoane absolvenţi de liceu

–           7 persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

–         144 persoane absolvenţi de studii superioare

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat :

–           încadrarea în muncă a 71 persoane

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 18 absolvenţi, din care 7 prin subvenţionarea locului de muncă.

Din cei 18 absolvenţi încadraţi, unul a beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, primă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

În luna iulie 2014 au beneficiat de aceste stimulente financiare 3 persoane care s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului – aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării.

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 30% pentru un număr de 49 şomeri, din care 23 sunt femei.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

  • o persoană sub 25 de ani
  • 12 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;
  • 13 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;
  •    23 persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna iulie 2014 au fost încadraţi în muncă din aceasta categorie un număr de şomeri 226 din care 53 cu subvenţionarea locului de muncă.

După mediul de provenienţă persoanele încadrate din această categorie se structurează astfel:

–           113 persoane din mediul urban

–           113 persoane din mediu rural

După statutul persoanei înregistrate persoanele încadrate din această categorie pentru care s-au subvenţionat locurile de muncă (53) se structurează astfel :

–     40 şomeri neindemnizaţi

–     13 şomeri indemnizaţi.

Încadrarea în muncă persoanelor cu handicap

Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă, a unei persoane cu subvenţionare locului de muncă.

Activitatea prin reţeaua EURES

În cadrul AJOFM Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

– obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate

– informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state.

Activitatea EURES în perioada 1.07.2014- 31.07.2014

Luna Nr. solicitanţi de loc de muncă în străinătate Ţara cea mai solicitată Nivelul de instruire al solicitantului
Total Din care

femei

 

 

 

Primar, gimnazial, profesional Liceal, postliceal Universitar

 

Iulie 39 16 Germania 15 20 4

 

Din activitatea desfaşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migratiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba menţionăm faptul ca în luna iulie 2014, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de 39 persoane, din care 16 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania, iar ocupaţiile vizate au fost cele de economist, lucrător în comerţ, mecanic, agricultor. Datorită faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. În luna iulie 2014, nicio persoana nu a comunicat despre obţinerea unui loc de muncă în străinătate.

Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 1.07.2014 – 31.07.2014, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a primit de la persoane fizice interesate 5 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/ U002, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România, pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state ( Spania ). Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba au fost primite 11 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/ U006, fiind eliberate pentru Spania. S- au mai eliberat cate un formular U010 si U011 pentru comunicarea angajării in timpul perioadei de export a prestaţiilor de şomaj din Spania.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 24667 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*