Alba: Copiii, vârstnicii, persoanele cu handicap şi rromii sunt categoriile cele mai vulnerabile din mediul urban

În 7 noiembrie, Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială, întrunită la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, a inventariat problemele sociale cu care se confruntă primăriile din judeţ. Dezbaterile au avut loc pe marginea problematicii sociale specifice mediului urban, în condiţiile în care Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba a solicitat informaţii celor 11 primării de municipii şi oraşe. Deşi, primăriile Alba Iulia, Blaj, Baia de Arieş, Câmpeni, Abrud nu au transmis date, pe marginea informaţiilor puse la dispoziţie de primăriile Aiud, Cugir, Sebeş, Zlatna, Ocna Mureş şi Teiuş, comisia judeţeană a avut posibilitatea să facă o analiză complexă asupra unei teme de interes maxim. Conform datelor comunicate de către 5 dintre primăriile din mediul urban, la nivelul judeţului Alba, s-a constatat că persoanele cele mai vulnerabile din punct de vedere social sunt copiii, vârstnicii, persoanele cu handicap şi cele de etnie romă. Din cauza instabilităţii socio-economice din ultima perioadă, comunităţile resimt dezechilibre economice puternice care generează manifestarea acută a problemelor sociale, între care se remarcă abandonul şcolar şi familial, creşterea gradului de sărăcie, îmbătrânirea populaţiei şi creşterea ratei dependenţei de stat, creşterea mobilităţii sociale dinspre urban spre rural, migrarea tinerilor către marile oraşe din jur şi migrarea forţei de muncă către alte ţări.

Autorităţile locale din Aiud, Cugir, Sebeş, Zlatna, Ocna Mureş şi Teiuş au clasificat problemele principale ale persoanelor expuse vulnerabilităţii din punct de vedere social. Astfel, s-a constatat că, în rândul copiilor, în special al acelora de etnie romă, există un nivel destul de ridicat al analfabetismului, lipseşte educaţia igienico–sanitară, protecţia socială adecvată, rezultatele la învăţătură sunt slabe si există şi multe cazuri de abandon familial şi şcolar. Viaţa persoanelor vârstnice este afectată de veniturile insuficiente, imposibilitatea de a-şi asigura o alimentaţie corespunzătoare, incapacitatea de a procura medicamentele şi materialele necesare, iar în cazul bolnavilor cronici şi a celor dependenţi de medicamente situaţia este, în cele mai multe cazuri, tragică. Persoanele cu handicap se confruntă cu inexistenţa formelor de instruire, de educare şi îngrijire finanţate de stat, retribuirea slabă a asistentului personal al persoanei cu handicap, iar copiii cu handicap sever motor nedeplasabili nu sunt şcolarizaţi la domiciliu. Persoanele de etnie romă nu au venituri, locuiesc în condiţii precare şi au un număr mare de copii, în rândul cărora abandonul şcolar este ridicat. Preşedintele Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială, subprefectul Cornel Murg a precizat că „deşi nu toate primăriile au transmis datele cerute referitor la problematica socială, datorită informaţiilor furnizate de cele 5 primării de municipii şi oraşe din judeţ, comisia a reuşit să-şi facă o imagine asupra problemelor de natură socială cu care se confruntă autorităţile locale.”

Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Alba va reevalua, la începutul lunii ianuarie, spectrul problematicii sociale la nivelul judeţului. „Intenţia noastră este să invităm toate primăriile la discuţii, pentru că, din ceea ce am putut observa din situaţiile care ne-au fost puse la dispoziţie, problemele sociale sunt similare. Nu este rolul nostru, al comisiei sau al Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, să stabilim priorităţi la bugetele locale, fiecare autoritate locală are propriile planuri şi viziuni, dar mă gândesc că evenimentele de divertisment sunt mai puţin importante decât protecţia socială, pe care cele 5 localităţi de la care am primit informaţii se vede că o pun într-un plan principal. De la întâlnirea cu primarii, pe care o prognozăm pentru începutul lunii ianuarie, avem aşteptări în sensul împărtăşirii de idei şi soluţii pentru rezolvarea unor probleme care apasă, din punct de vedere social, toate comunităţile locale. Le mulţumesc celor care se apleacă asupra rezolvării problemelor speciale pe care le au aceste persoane, vulnerabile din punct de vedere social”, a mai adăugat subprefectul Cornel Murg.

„A fost prima şedinţă a acestei comisii la care am participat, în calitate de prefect al judeţului Alba. Intenţionez să susţin şi să dezvolt activităţile pe care le desfăşoară Instituţia Prefectului prin intermediul comisiilor pentru incluziune socială şi pentru dialog social, respectiv al Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Cred că unul dintre rolurile cele mai importante pe care trebuie să şi le asume Instituţia Prefectului este şi cel al coagulării nu doar a problemelor sociale, ci şi a posibilelor soluţii pentru rezolvarea sau măcar diminuarea lor. Sunt convins că putem face asta prin asigurarea unui cadru în care autorităţile locale să comunice între ele, să-şi împărtăşească experienţe, sub tutela Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba şi, totodată, putem interveni la Guvernul României pentru identificarea unor soluţii la problemele ce depăşesc posibilităţile locale, inclusiv prin propuneri de modificări legislative”, a declarat prefectul Flaviu-Mircea Cozuc.

Despre Redacția ProAlba 30149 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*