Alba: Amenzi de 140.000 de lei, aplicate de inspectorii ITM, în urma celor mai recente controale

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

În luna iulie 2019,incepand cu data de 08.07.2019, la nivelul  ITM Alba s-a derulat „Campania națională de control în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în ramura confectii textile, pielarie, incaltaminte si marochinarie – cod CAEN : 13,14,15, campanie dispusă si monitorizata de catre Inspecția Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 08.07.-12.07.2019,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  47

Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 850

Din care – femei :  614

 • Tineri sub 18 ani – 1

Număr deficienţe constatate:    63

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    7  pers.

Valoarea amenzilor aplicate :  143.600  lei

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  6

 • 6 amenzi în cuantum de 143.600 lei;
 • din care : 2 amenzi in cuantum de 140.000 lei pentru munca nedeclarata.

Principalele deficienţe stabilite în controale: 

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;
 • neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 • regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    27

Număr deficienţe constatate:    57

Număr de măsuri dispuse  :       57

Angajatori sancționați:     11

Nr. sancţiuni aplicate:      16

             Din care :        –   15 avertismente;

                                     1 Amenda in valoare de 4.000 lei. 

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2    

       Principalele deficienţe stabilite în controale : 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 20009 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*