Aiud: Municipalitatea organizează un concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

2 posturi – muncitor calificat, treapta profesională I: 1 post în cadrul Biroului Seră, Zone verzi și 1 post în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

  1. a) Condiţiile de desfăşurare:

proba scrisă:  14.05.2019, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de  Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9.

Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba  scrisă.

Dosarele de participare la concurs se depun până la data de 03.05.2019, ora 15:00, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local – Compartiment Resurse Umane.

  1. b) Condiţiile generale de participare:

         –  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

  1. c) Condiţiile specifice de participare:

– studii medii  sau școală profesională;

– vechime în muncă: minimum 9 ani;

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane  din  cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local și la nr. telefon  0258/861593 interior 13.

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 23626 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*