Aiud: Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de referent în cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive

primaria aiudServiciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud  organizează la sediul din Aiud, strada Tribun Tudoran, nr. 9, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de referent gradul I, din cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive.

  1. a) Condiţiile de desfăşurare:

proba scrisă: 17.06.2016 , ora 10:00 – sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud.

Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 08.06.2016, orele 14:00, la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud – Compartiment Resurse Umane. 

  1. b) Condiţiile de participare şi specifice: 

–  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni.

Condiţiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului se afişează la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine  la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Serviciului  Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud și la nr. telefon 0258/861593 interior 13.                             

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21826 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*