A fost aprobat regulamentul de parcare cu plată în parcarea din centrul orașului. Abonament de 100 de lei pe lună pentru riverani. Tarifele de acces

Mircea Trifu

parcare centru 03Marți, 8 septembrie, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din zona centrală – str. Tudor Vladimirescu.

Documentul administativ conține și un amendament. Este vorba de plata unui abonament de 100 de lei pe lună, pentru fiecare dintre cele 18 locuri rezervate locatarilor blocurilor din apropiere. Riveranii au și posibilitatea de a parca în parcarea din spatele blocrilor, unde taxa este de zece ori mai mica deoarece zona nu necesită cheltuieli special de întreținere.

parcare centru 01Tarifele de acces pentru restul şoferilor vor fi de 1 leu/o jumătate de oră între 8.00 – 17.00 și 1 leu/oră în restul intervalului.

Riveranii au și posibilitatea de a parca în parcarea din spatele blocrilor, unde taxa este de zece ori mai mica deoarece zona nu necesită cheltuieli special de întreținere.

Mai jos găsiți regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în zona centrală – Strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia

CAPITOLUL I

– DISPOZIŢII GENERALE –

Art.1

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sistemului de Parcare cu Plată în Zona Centrală- strada TUDOR VLADIMIRESCU, reprezintă cadrul juridic care defineşte raporturile dintre Municipiul Alba Iulia şi deţinătorul autovehiculului care ocupă temporar un loc de parcare.

Acesta cuprinde normele care trebuie respectate de către conducătorii autovehiculelor care parchează în Zona Centrală-strada TUDOR VLADIMIRESCU în spaţiile pentru care au primit accesul.

Distribuţia şi destinaţia locurilor de parcare este următoarea:

– 70 locuri de parcare – public

– 18 locuri de parcare – publice de reședință, cu abonament

Parcarea cu plată aparţine domeniului public al municipiului Alba Iulia, aflându-se în administrarea Primăriei municipiului Alba Iulia.

Un extras din acest regulament se va afişa la loc vizibil prin grija administratorului parcării cu plată pentru informarea utilizatorilor.

parcare centru 02Art.2

În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

Parcare cu plată – spaţiu amenajat, delimitat de marcaje pe piatra cubică semnalizat prin indicatoare cu simbolul ,,Parcare cu plată”.

Coridor de acces – spaţiu amenajat, delimitat prin săgeţi aplicate pe partea carosabilă la intrarea în parcare;

Coridor evacuare – spaţiu amenajat, delimitat prin indicatoare şi săgeţi aplicate pe partea carosabilă la ieşirea din parcare;

Tarif (taxă de parcare) – suma datorată de către vizitator în conformitate cu prezentul regulament pentru ocuparea unui loc de parcare;

Tichet de parcare – document cu cod de bare, care permite unui autovehicul intrarea /ieşirea din parcare;

Loc de parcare – spaţiu de parcare cu plată delimitat prin marcaje şi indicatoare rutiere .

CAPITOLUL II

FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE ACCES

Art.3

Accesul autovehiculelor în Zona Centrală-strada TUDOR VLADIMIRESCU se efectuează prin sistemul de bariere montate.

La intrarea în Zona Centrală, strada TUDOR VLADIMIRESCU se află o barieră de acces şi o unitate prevăzută cu un dispozitiv de eliberare tichet cu cod de bare.

Orarul de funcţionare a sistemului de taxare pentru staţionarea în parcare este de luni-duminică, în intervalul orar 00.00 – 24.00

Funcţionare sistemului de acces:

Reguli de acces pentru conducătorii auto:

– accesul se face numai în limita locurilor disponibile afișate;

– se opreşte autovehiculul la terminalul de acces;

– se apasă butonul de eliberare tichet;

– după ridicare tichetului bariera se va ridica automat;

– înainte de ieşirea din parcare se va face plata la casa automată;

– după efectuarea plății se va părăsi parcarea în termen de 5 minute;

– la terminalul de ieșire se va scana tichetul și se va părăsi parcarea după ridicarea barierei

CAPITOLUL III SISTEMUL DE PLATĂ. TARIFE

Art.4

Conducătorii auto au obligaţia de a achita tariful de parcare.

Art.5

Tariful de parcare este de 1 leu/30 minute între orele 8.00 – 17.00 și de 1 leu/oră în intervalul orar 17.00 – 8.00.

Art.6

Contravaloarea tarifului de parcare se calculează automat în funcţie de durata de staţionare și intervalul orar în care se folosește parcarea.

Art.7

Plata se efectuează cu monede și bancnote afișate la casa automată:

– 50 de bani;

– 1 leu;

– 5 lei;

– 10 lei.

În cazul pierderii tichetului se va achita contravaloarea unui ”tichet pierdut”, în sumă de 100 de lei la casa automată.

parcare centru 04Art.8

În parcare sunt disponibile 18 locuri publice de reședință cu abonament conform HCL nr.41/2010.

Prin dispoziția primarului municipiului Alba Iulia se poate modifica numărul locurilor de parcare de reședință, cu abonament, în funcție de necesități.

Tariful pentru un loc de parcare cu abonament este de 100 de lei pe lună.

CAPITOLUL IV OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORILOR AUTO

Art.9

Conducătorii auto au următoarele obligaţii:

– să achiziţioneze tichetul de parcare la intrarea în parcare ;

– să păstreze tichetul până la ieşirea din parcare;

– sa poziţioneze autovehiculul în limitele marcajului rutier;

– să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală;

– să păstreze curăţenia în parcare;

– să asigure securitatea autovehiculului parcat;

– să răspundă pentru distrugerea dotărilor şi instalaţiilor din parcare ca urmare a unor manevre greşite.

Conducătorilor auto le este interzis:

– să repare sau să execute lucrări de întreţinere a autovehiculelor în locurile de parcare sau pe calea de acces;

– să murdărească locul de parcare prin scurgeri de ulei, carburanţi etc. provenite de la autovehiculul parcat;

– să deterioreze barierele, aparatura de taxare, indicatoarele sau marcajele rutiere din parcare;

– să refuze achitarea taxei de parcare;

– să staţioneze sau să parcheze autovehiculele neînmatriculate sau aflate în stare tehnică necorespunzătoare;

– să intre cu autovehicule cu remorcă în parcare

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN ZONA CENTRALĂ-STRADA TUDOR VLADIMIRESCU

Art.10

Administratorul parcărilor din Zona Centrală, strada TUDOR VLADIMIRESCU este Primăria municipiului Alba Iulia.

Art.11

Sumele rezultate din plata tarifului de acces cu autovehiculele în parcarea din Zona Centrală, strada TUDOR VLADIMIRESCU, se vor încasa de Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local şi constituie venit la bugetul local.

Art.12

Administratorul parcării are următoarele obligaţii:

– să execute lucrări de reparaţii, investiţii si întreţinere pentru buna funcţionare a sistemului de parcare cu plată;

– să asigure salubrizarea permanent, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;

– să afişeze la loc vizibil taxa de parcare;

– să sesizeze organele abilitate în cazul unor fapte de vandalism;

– să verifice legalitatea ocupării spaţiilor de parcare;

– să informeze cetăţenii cu privire la serviciile care pot fi oferite;

Administratorul parcării nu este responsabil pentru:

– daunele provocate de nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi a marcajelor rutiere;

– daunele provocate de mişcările barierelor în cazul forțării accesului;

– daunele survenite ca urmare a neluări de către vizitatori a măsurilor de asigurare a autovehiculului parcat şi a bunurilor aflate în acesta.

CAPITOLUL VI

SANCŢIUNI

Art.13

Constituie contravenţie la prevederile prezentului regulament următoarele fapte, dacă nu au fost comise astfel încât, potrivit Codului Penal, să constituie infracţiuni:

– Repararea sau executarea lucrărilor de întreţinere la autovehicule în parcări sau pe căile de acces: amendă între 200-400 de;

– Murdărirea locului de parcare prin scurgeri de ulei, carburanţi, etc, provenite de la autovehiculul parcat: amendă între 200-400 de;

– Parcarea necorespunzătoare care are ca efect blocarea utilizării locurilor de parcare de către alte autovehicule: amendă între 200-400 de;

– Deteriorarea barierelor sau a aparaturii de taxare: amendă între 1.000-3.000 de lei;

– Necurățarea parcărilor de către beneficiarii locurilor de parcare publică de reședință cu abonament: amendă între 50-100 de lei.

CAPITOLUL VII CONSTATATREA CONTRAVENŢIILOR

Art.14

Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se face de către:

– Imputerniciţii Primarului;

– Polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliţia Locală Alba Iulia.

Art.15

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art.16

Contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament le sunt aplicabile prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE

Art.17

Pe toată durata de valabilitate a prezentului regulament, tarifele şi taxele utilizate pentru eliberarea tichetului de acces auto se vor ajusta şi/sau modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22554 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*