A avut loc Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei

bisericaÎn data de 1 februarie, la Alba Iulia a avut loc reuniunea anuală a Consiliului şi Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Întâlnirea a debutat cu o slujbă de mulțumire oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența membrilor Adunării Eparhiale și a invitaților. Lucrările înaltului for de conducere al Eparhiei au avut loc în sala de conferințe a Hotelului Parc din Alba Iulia și au fost deschise de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Înaltpreasfinția Sa, în alocuţiunea susținută, a adresat membrilor prezenţi o călduroasă urare de bun venit și a subliniat importanța Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei ca celulă a corpului eclesial al României, instituție ce susține împreună – lucrarea clerului și a credincioșilor la edificarea Trupului lui Hristos. Întâlnirea a continuat cu prezentarea rapoartelor celor patru sectoare ale eparhiei: administrativ-bisericesc, economic, cultural și social-misionar, după cum urmează: Părintele Eugen Moldovan, consilier admistrativ-bisericesc, a prezentat activitatea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei pe plan pastoral-misionar, administrativ şi cultic în anul care a trecut, precum şi activitatea pe mai multe planuri a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei: situaţia prezenţei Ierarhului la sinoade, audiențe, întâlnirile de lucru cu Preacucernicii Părinţi Protopopi, cu stareţii, stareţele şi duhovnicii din mănăstirile eparhiei, conferinţele, simpozioanele, evenimentele și întâlnirile la care a participat. De asemenea, a evocat tematica anului omagial 2013 și evenimentele desfășurate în județele Alba și Mureș, a prezentat situaţia parohiilor și a mănăstirilor, a hirotoniilor, hirotesiilor, acordarea de ranguri și tunderile în monahism. Consilierul economic, Arhidiaconul Rafael Orzeiu, a prezentat dinamica fondurilor eparhiale, contribuțiile din partea instituţiilor statului, din partea credincioşilor și din venituri proprii. A trecut apoi în revistă situaţia lucrărilor la noul complex de clădiri de la Schitul „Sfântul Lazăr” și la clădirile din campusul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, a prezentat situaţia verificărilor financiare şi de gestiune la parohii, situaţia tipăriturilor și a pelerinajelor. În paralel, a fost prezentat capitolul legat de cheltuielile Arhiepiscopiei în anul precedent, precum și nivelul donaţiior şi al ajutoarelor financiare acordate de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei în anul 2013. Ultimele două capitole ale raportului au fost rezervate situației cimitirelor eparhiale și planului de activități pentru anul 2014. Activitatea sectorului cultural al Eparhiei Alba Iulia a fost prezentată de Părintele Florin-Spiridon Croitoru, consilier cultural, care, plecând de la definirea actului de cultură și a importanței lui în lumea contemporană, a prezentat principalele direcții ale sectorului cultural al Arhiepiscopei. A fost descrisă situația învăţământului religios și a profesorilor de religie din județele Alba și Mureș, activitatea Seminarului Teologic Ortodox, a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și a Şcolii Doctorale, a Bibliotecii eparhiale, a Editurii și a Radio-ului Reîntregirea, misiunea cu tinerii și activitatea catehetică. Un capitol important al raportului a fost rezervată patrimoniului cultural-bisericesc de la Centrul eparhial și parteneriatului dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, Consiliul Judeţean Alba și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. În încheiere, au fost amintite activităţile culturale desfășurate în anul 2013 în județele Alba și Mureș și proiectele pentru anul în curs. Părintele consilier Nicolae-Călin Ignat, coordonatorul sectorului social-misionar, a subliniat faptul că anul 2013 a fost un an de stabilitate, în care s-a reuşit continuarea misiunii sociale în cuprinsul Eparhiei. Părintele consilier a prezentat apoi structura organizatorică actuală a sectorului social-misionar, ampla implicare a Eparhiei noastre în ajutorarea semenilor, situația veniturilor și a cheltuielilor, precum și cele mai importante activităţi din anul 2013, între care se individualizează reluarea proiectul european „Reţeaua inter – regională de centre educaţionale”. În încheiere, după mai multe intervenții din partea invitaților, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a rostit un cuvânt de apreciere pentru acțiunile desfășurate pe parcursul anului trecut, subliniind că „la Adunarea Eparhială, s-a evidenţiat bogata activitate desfăşurată în diversele sectoare ale Eparhiei. Din dările de seamă ce au fost prezentate, am înţeles că prin conlucrare jertfelnică cu Hristos, Capul Bisericii, putem fi celule vii şi roditoare spre zidirea Corpului eclezial, adică Trupul tainic al lui Hristos. Cu toţii am constatat că acest timp trecător e preţios, şi trebuie să-I dăm Mântuitorului nostru fiecare clipă, lăsându-L pe El să ne organizeze viaţa. Fiind umili, ascultători şi plini de zel în slujirea lui Hristos şi a Bisericii Sale, putem contribui la stârpirea răului din societate şi la cultivarea binelui, care vindecă şi regenerează realitatea înconjurătoare.” Adunarea  Eparhială  a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei este, potrivit Statutului de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române,  organismul  deliberativ  pentru  problemele administrative, economice, culturale, social-filantropice și patrimoniale ale eparhiei. Ea se  compune din 30 de reprezentanți ai clerului și credincioșilor, în  proporție de o treime preoți și  două  treimi  mireni, cu o viață  morală  și religioasă  impecabilă, aleși pe o perioadă de patru ani și prezidați de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 23668 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*