31 ianuarie: Ședinţă publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Consultă proiectul ordinii e zi!

Se convoacă Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş, jud. Alba, în şedinţă publică ordinară, în data 31.01.2019, ora 14,00.     Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga” având următorul:

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Tarifelor practicate de către SC Greendays SRL în cadrul  Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeş, nr.5/20.02.2012 prelungit prin actul adițional nr.5/09.11.2016 şi încheierea unui act adiţional privind modificarea Anexei 7  și completarea Anexei 1  la contract .

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire teren în suprafață de 1264 mp, în două loturi,situat în zona UAT Sebeș, loc. Petrești – intravilan, înscris în CF nr. 85828 Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organizării rețelei școlare a unităților de învățământ  preuniversitar de stat  de pe raza Municipiului Sebeș pentru anul școlar 2019 -2020.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp pentru comercializare produse alimentare, situat în incinta Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere 7/5068/11.02.2014 a locuinţei din Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu, bl. 60, et.4, ap.20- titular Nistor Nicoleta.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  duratei contractului de închiriere nr. 8/5082/11.02.2014 a locuinței din Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, bl. 82, scara B, parter, ap.2 – titular Bonța Margareta – Alina.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin  licitație publică deschisă  a unui lot în suprafață de 121,61 mp,aflat în imobilul  proprietate privată a Municipiului Sebeș  din incinta Dispensarului  Medical, situat administrativ în Sebeș, str. M.Kogălniceanu nr. 128, având destinația desfășurării activității medicale sau activității medicale conexe .

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privitor la cumpărarea  imobilului situat administrativ in Sebes, str.  9 Mai nr. 6, imobil  monument istoric conform Listei Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 542 cod AB-II-m-B-00330.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune privitor la cumpararea  imobilului situat administrativ in Sebes, str.  Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, inscris in CF 71495-C1-U10 Sebes, nr. Top 1645/IV, imobil monument istoric conform Listei Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555 cod AB-II-m-B-00344.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii  de licențe de traseu pentru efectuarea serviciului  de transport public local de persoane  prin curse regulate.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea apă străzile : Oituz și Sânzienelor, Petrești, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 86/2018.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare rețea apă strada Dorobanți – tronson cuprins între strada Grivița și strada Crișan; Reabilitare rețea apă strada Decebal – tronson cuprins între strada Abatorului și Râul Sebeș, Municipiul Sebeş”- proiect nr. 87/2018.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui lot în suprafață de 48,41 mp, din incinta Dispensar  Medical Petrești , aflat în proprietate privată a Municipiului Sebeș, situat administrativ în loc. Petrești, str. 1 Mai, nr. 68, având derstinația ,, farmacie umană,,.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sebeș pentru anul 2019.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de lucrări sau acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi executate de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în anul 2019.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali prevăzut în Statul de Funcţii al Direcției de Asistenţă Socială pe anul 2019.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului activităţilor socio-culturale pe anul 2019 al Centrului de zi pentru persoane vârstnice, Centrului de zi Petrești, Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și Centrului de zi pentru copii cu dizabilități din subordinea  Direcției de Asistenţă Socială Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de atribuire a unui număr de 6 autorizaţii taxi.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Informarea nr. 2168/14.01.2019- raport privind agenda Viceprimarului Municipiului Sebeș, în luna decembrie 2018.
 2. Informarea nr. 432/07.01.2019 – adresa/răspunsul Compartimentului Patrimoniu și Transport  la cererea nr. 97623/19.12.2018 a  Parohiei Ortodoxe Romîne Răhău.
 3. Informarea nr. 1768/14.01.2019 – referat cu analiza activității S.V.S.U. Sebeș  în semestrul II 2018.
 4. Informarea 2519/15.01.2019 –raport de evaluare privind implementarea Legii 544/2001 în anul 2018.
 5. Informarea nr. 4002/17.01.2019 – raport de evaluare privind implementarea Legii 52/2003 în anul 2018.
 6. Informarea nr. 4631/21.01.2019 – denunțul doamnei Goagă Irina Elena – Penitenciarul  Bacău, Administrația Națională a Penitenciarelor.
 7. Informarea 5151/22.01.2019 – adresa   unor persoane juridice și fizice ,reprezentate de Hațegan Cornel , str. Av. Olteanu , nr. 14 A, privind rezolvarea problemei ,,Canalul Morii,,.
 8. Informarea nr. 5156/22.01.2019 – adresa Instituției Prefecturii Alba.

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 25376 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*