28 septembrie: Ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud. Consultă proiectul ordinii de zi!

În data de 28 septembrie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

          2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  al

Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Aiud la implementarea proiectului „Incluziunea socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru romi şi alte grupuri vulnerabile” prin programul „Prevenirea abandonului şcolar” în parteneriat cu Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia şi Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud pentru anul şcolar 2017-2018.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de parcelare, schimbarea categoriei de folosință pentru imobilul teren situat administrativ în Aiud, str. Transilvaniei, fn  înscris în CF nr. 91329 Aiud, nr. top/cad. 91329  și înscrierea  dreptului de proprietate privată a Municipiului Aiud asupra lotului nr.2 nou format.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 3 din 04.10.2002.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza SF aferentă obiectivului de investiție ”Alimentare cu apă potabilă localitatea Măgina, municipiul Aiud, jud. Alba”, indicatorii tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivele de investitii cuprinse in Programul National de Dezvoltare Locala.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații oficiale a Municipiului Aiud în orașul înfrățit Cherepovets (Federația Rusă) în perioada 01 – 06 noiembrie 2017, la cea de-a 240-a aniversare a orașului Cherepovets.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații oficiale a Municipiului Aiud în orașul înfrățit Soltvadkert (Ungaria) în perioada 26 – 28 octombrie 2017, la evenimentul ”500 de ani de Reformare” al orașului Soltvadkert.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  garantării  unei finanţări interne rambursabile sub forma unui credit furnizor destinat finanțării investiției ” Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public, in Municipiul Aiud”.                                                                                              Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Aiud potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48 din 30 iunie 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 și 6 din H.C.L. nr. 153 din 29.06.2017 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a loturilor de teren nr. 7, 11 și 17, cu suprafaţa de 17 mp fiecare, părți componente ale imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.                             Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local Aiud, pentru anul 2018.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud pentru anul 2018.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului “Toamna Crizantemelor”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ”Ziua Educatorului”.                               Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei 2 la HCL nr. 307/20.12.2016 privind aprobarea calendarului principalelor manifestări culturale care vor avea loc în municipiul Aiud în anul 2017, cu evenimentul “Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Eparhia Alba

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1.   Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Aiud în comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției  de director medical al  Spitalului Municipal Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat între  SC AGROEXPRES DEVELOPMENT SRL și  CENTRUL CULTURAL”LIVIU REBREANU” AIUD.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea gratuită a  unei cantităţi de 20  mc. material lemnos pentru foc către Așezământul Social  „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3),– Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind acceptul donației de bunuri viitoare din partea Eparhiei  Reformat din Ardeal  pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Aiud, a unui număr de 8 locuințe mobile, pentru a fi asigurat spațiul locativ familiilor ale căror imobile au fost retrocedate Municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 157 din 28.07.2016 de stabilire a componenţei Comisiei pentru achiziţiile publice organizate şi derulate de Municipiul Aiud în calitate de autoritate contractantă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează

locuinţele de necesitate ce vor fi acordate cu chirie din fondul locativ de stat aflate în patrimoniul Municipiului Aiud.

Iniţiator: Viceprimar Helga Lorincz

 1. Proiect de hotărâre privind sesizarea Comisiei de specialitate nr. I – Juridică, buget finanțe din cadrul Consiliului Local Aiud, în vederea efectuării de cercetări în legătură cu afirmațiile și expresiile injurioase, ofensatoare și calomnioase utilizate de către doamna Danciu Ionela Mariana.

Inițiatori:        Consilierii PNL,                          Consilierii UDMR,

Cosmin Giorgiu                       Lőrincz Helga

Aurel Fleșer                             Peter Antal

Vasile Câmpean                       Székely Eugen-Ioan

Barb Cristian

Bradea – Cristea Iosif

Năndrean Paul – Ioan

Rus Iacob

Vultur Vasile

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 165 din 24 septembrie 2014.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind efectuarea expertizei tehnice pentru imobilului din Aiud, str. Iuliu Maniu – Fostul Cinematograf Progresul.

Iniţiatori,

Consilierii PSD,

Rusu Liviu Octavian

Gruiță Ioan

Lazăr Simona Maria Hortensia

Dărămuș Nicolae Bogdan

Ciortea Aurel

Ciortea Ștefania Liana

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 18449 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*