28 septembrie: Ședință a Consiliului Local Sebeș. Consultă proiectul ordinii de zi!

Se convoacă , Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş este convocat, în data de 28 septembrie 2017, începând cu ora 14.00, în şedinţă publică ordinară. Şedinţa va avea loc în sala  festivă  a Colegiului  National  „Lucian Blaga”.

Proiectul ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru                vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a  mijlocului fix – „Teren neproductiv CAD 184″ în suprafaţă de 12.349 mp (format din două loturi lipite, respectiv: lotul în suprafaţă de 3.688 mp înscris în CF 80867 Sebeş şi lotul în suprafaţă de 8.661 mp înscris în CF 80868 Sebeş), înregistrat în domeniul privat al Municipiului Sebeş

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru  vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a         imobilelor „Teren curţi construcţii Şirini CF 80599”, în suprafaţă de 6.232 mp, înregistrat în domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. de inventar 81334 .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deşeurilor menajere în Municipiul Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea amenajării staţiei taxi cu trei locuri în refugiul de pe strada Horea , la intersecţia cu strada Dorin Pavel, Municipiul Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de consilier juridic gradul I din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Sebeş,pe care este încadrată D-na Rotaru Angela ,în post de Consilier juridic  gradul IA.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii”Extindere grădiniţă cu program prelungit Petreşti”.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei  PUZ si a RLU    proiect nr.  11/2017 ”PLAN URBANISTIC  ZONAL „CONSTRUIRE  LOCUINŢE CUPLATE, ÎNŞIRUITE   ŞI COLECTIVE  ÎN MUNICIPIUL  SEBEŞ „, Sebeş,- Extravilan ,Topic”Câmpul Răhăului nr. FN,jud.Alba „.

 

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  certificarea  suprafeţei  de teren transmisă în folosinţa gratuită către Agenţia Naţională  pentru Locuinţe Bucureşti înscrisă în CF nr. 84969 Sebeş, nr. Cadastral 84969, în suprafaţă de 3.115 mp.

Proiect: iniţiator Primar

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii     “ Construire creşă şi Grădiniţă cartier M. Kogălniceanu”

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şcoala Gimnazială Răhău” –faza PT, DE, DTAC, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor de execuţie a lucrărilor de intervenţii și execuţie a lucrărilor.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru obiectivul de investiţii                  „Reabilitare Grădinița cu program prelungit nr. 7 Sebeș” Expertiza tehnică.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Consiliile  de Administraţie a Şcolilor  din învăţământul preuniversitar  de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind  darea în administrarea Spitalului Municipal Sebeș a locuinței de serviciu, situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl. 2, sc. A, ap. 12, jud Alba,     aflată în domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. Inv. 11015.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor strazi – strada Sticlarilor (tronson 2), strada 8 Martie (tronson 2) si strada 8 Martie (tronson 3) – Municipiul Sebes.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii     “Puncte de aprindere iluminat public- Municipiul Sebeş”

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sebeş pentru anul şcolar 2017-2018.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  transmiterea dreptului de folosinţă gratuită din folosinţa d-nei Tulea (Luca) Irina – Ioana în favoarea d-lui Chiorean Nicolae – Alin  asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF nr.76149 nr.cad.76149 Lancrăm- parcela nr.59.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărăre privind  transmiterea dreptului de folosinţă gratuită din folosinţa d-nei Mihai (Stănescu) Ruxandra Arabela în favoarea d-lui Cîndea Daniel asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF nr.76126 nr.cad.76126 Lancrăm- parcela nr.42.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind deplasarea uni delegaţii la Heidenheim – Germania.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare    3436/12.09.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Reabilitare clădire Dispensarul nr. 2, str. M. Kogălniceanu, Municipiul Sebeș”  – faza D.A.L.I.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 3451/13.09.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Reabilitare clădire Centru de Sănătate – M. Viteazu nr. 28, Municipiul Sebeș”  – faza D.A.L.I.

 

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat  între Consiliul Local  al Municipiului Sebeş prin Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Asociaţia  „Filantropia  Ortodoxă”Alba Iulia.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2017 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural – educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii             “Extindere RED străzile Arini, Râului, Salciei, Ghiocelului – localitatea Lancrăm, jud. Alba”.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea  rapoartelor de evaluare în vederea  stabilirii  valorii de piaţă în vederea vânzării pentru imobil teren în suprafaţă de 222 mp, situat în Municipiul Sebeş,Petreşti, str. Energiei, nr. 127,înscris în CF 84712 Sebeş nr. cad.84712 -C1 şi imobil teren în suprafaţă de 1604 mp situat în Municipiul Sebeş,Petreşti , str. Energiei , nr. 127,înscris în CF 84713 Sebeş nr. cad.84713 conform  Contractului de prestări servicii  97/26843/17.08.2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Informarea nr. 27884/30.08.2017 – Raport semestrial cu privire la activitatea Ocolului Silvic Sebeş R.A. pentru semestrul I al anului 2017.
 2. Informarea nr. 26/04.09.2017 – Obiecţiuni privind legalitatea H.C.L. nr. 219/2017- privind aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern  de către Municipiul Sebeş.
 3. Informarea nr. 28758/11.09.2017 – adresa domnului Dan Alexandru, Sebes , str. Mihail Kogalniceanu, nr. 44, jud. Alba .

 

 

 

 

 

,

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21093 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*