27 iunie: Ședință a Consiliului Local Sebeș. Consultă proiectul ordinii de zi

Se convoacă , Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş , jud. Alba în şedinţă  ,publică, ordinară în data  27.06.2019 , ora 14,00.

          Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga „,  având următorul:

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Municipiului Sebeş .

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate  personală.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 107/2018 privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului  Sebeș a locuinței, situată administrativ în Municipiul Sebeș , str. Mihai Viteazu , nr. 1, ap. 1,jud. Alba, aflată în inventarul  domeniului privat  al Municipiului Sebeș cu nr. Inv. 10097.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  C.L. nr. 56/2018 privind aprobarea  documentației cadastrale  de primă înscriere  pentru imobilul situat administrativ în intravilanul  Municipiului Sebeș , str. Viilor  nr. 2 B, jud. Alba,identificat cu CF  nr. 72447 și nr. Top. 2471 Sebeș  și CF  nr. 72502 și nr. Top. 2474 Sebeș ,înscriere construcții și teren în domeniul public al Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea propunerilor de “Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Sebeș”.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  C.L. nr.  102/2017 privind   aprobarea  întocmirii  amenajamentului  pastoral  pentru  pajiștile  aflate  pe teritoriul  UAT  Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor  în Municipiul Sebeș .

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2019 ce vor fi percepute de catre  Centrul Cultural Lucian Blaga Sebes.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Sebeș, nr.5/5650/20.02.2012 prelungit prin actul adițional nr.5 până la data de 20.08.2019, în regim de urgență pentru o perioadă de 90 de zile.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara ale  Căminului pentru persoane vârstnice Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI  privind refacerea  infrastructurii  domeniului  public și privat al Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  directe a unui teren în suprafață de 60 mp,în extinderea  spațiului comercial, proprietatea  Municipiului Sebeș ,în vederea construirii unei terase provizorii pe structură independentă.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, aprobarea Proiectului Tehnic si aprobarea completării si modificării Art.1 din H.C.L. nr.278/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii   “ Modernizare străzi: Orizontului, Zori Noi, Câmpului, Macului, Izvorului, Luncii, Cloşca-tronson începând cu trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeş-Petreşti, de la Km 1+347, pe o lungime de 425 ml, din Municipiul Sebeş”.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul  de investiții ,,Iluminat arhitectural clădire Primăria Municipiului Sebeș,,-faza SF,proiect  E150/2019.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentație cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului teren ,, drum ,, în suprafață de 168 mp, situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș , B-dul Lucian Blaga , Județul Alba.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii

pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare baza sportiva , strada Tipografilor, Municipiul Sebeş”

Proiect nr.67/2018.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  C.L. nr. 2/2019 -privind  aprobarea  calendarului de activități cultural educative ce se vor desfășura în cursul anului 2019.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Informarea nr. 48060/21.06.2019 – adresa Compartimentului Patrimoniu și Transport privind solicitarea domnului Popa Vasile.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 26553 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*