27 februarie: Ședință a Consiliului Local Sebeș. Consultă proiectul ordinii de zi!

Consiliul Local al Municipiului Sebeş este convocat, în şedinţă publică extraordinară, în data de 27.02.2018 , de la ora 16,00. Şedinţa va avea loc în sala  de şedinţe situată la Sediul Primăriei Municipiului Sebeş din Parcul Arini nr 1,  având următorul proiect al ordinii de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnișoarei consilier local COMAN ANA  MARIA și numirea în funcția de consilier local a domnului SALĂU MARIUS.

Proiect: iniţiator Primar

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2018 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sebeș și aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeș RA.

Proiect: iniţiator Primar

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor , pe anul 2018 , la Ocolul Silvic Sebeș RA.

                                                                                Proiect: iniţiator Primar

  1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr.334/2017 privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a locuinței de serviciu situată administrativ în Municipiul Sebeș , str. Valea Frumoasei , bl.2 , sc. A , ap.12 , jud. Alba , aflată în domeniul privat al Municipiului Sebeș cu nr. inv. 11015.

                                                                                Proiect: iniţiator Primar

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial , aferent anului 2018.

                                                                                Proiect: iniţiator Primar

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Îmbunătățirea managementului calității în Municipiului Sebeș”, cod SIPOCA / MySMIS: 121/110755.

                                                                                Proiect: iniţiator Primar

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Parteneriat pentru acces egal la educație”, cod proiect 107777.

                                                                                 Proiect: iniţiator Primar

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ,,Reabilitare clădire Centru de sănătate –M. Viteazu , nr.28 , Mun. Sebeș “

Proiect: iniţiator Primar

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire Dispensarul nr.2 , str .M. Kogălniceanu , nr.128 , Mun. Sebeș “

                                                                               Proiect: iniţiator Primar

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și modernizare clădiri existente ( Corp A , Corp B , Corp C , Sală festivități , Sală Sport , Internat)- Corp

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 23584 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*