27 decembrie: Ședința ordinară a lunii decembrie a Consiliului Local al Municipiului Sebeș

Ședința ordinară a lunii decembrie a Consiliului Local al Municipiului Sebeș.  va avea loc, în data de 27.12.2018, de la ora 14:00, la Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș, în sala festivă. Ordinea de zi poate fi consultată mai jos:

 1. Proiect de hotărâre privind impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile si tarifele aplicabile in anul fiscal 2019.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru privind repartizarea terenurilor care fac obiectul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes a mijlocului fix „Gradinita nr. 8 Sebes”  inventar 10886 si darea in administrare catre Scoala Gimnaziala „Mihail Kogalniceanu”.  

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes a suprafetei de 1.008,00 mp din mijlocul fix „Teren aferent Scoala Generala nr. 3 Sebes – corpuri de cladire A, B, C, D, E si terenuri de fotbal din exteriorul zidului cetatii”  inventar 80023 si darea in administrare catre Liceului cu Program Sportiv Sebes.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenției ce urmează a fi acordată Filantropiei Ortodoxe Sebeș ,pe anul 2019,precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea  de servicii de asistență socială.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenției ce urmează a fi acordată Asociației Diakoniewerk Internațional ,pe anul 2019,precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea  de servicii de asistență socială.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  Cadru de Organizarea şi Funcţionare al Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati – compartiment  in cadrul  Directiei  de Asistenţă Socială Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  Cadru de Organizarea şi Funcţionare al Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilitati – compartiment  in cadrul  Directiei  de Asistenţă Socială Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului  Cadru de Organizarea şi Funcţionare al Centrului de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice Sebes- compartiment  in cadrul  Directiei  de Asistenţă Socială Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  Cadru de Organizarea şi Funcţionare al Centrului de Zi Petresti – compartiment  in cadrul  Directiei  de Asistenţă Socială Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  Cadru de Organizarea şi Funcţionare al Centrului de zi pentru persoane varstnice – compartiment  in cadrul  Directiei  de Asistenţă Socială Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei postului de consilier juridic gradul IA din cadrul  Aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric,situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba,înscris în CF nr. 1025 Sebeş, cu nr. top. 1502, 1503.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp pentru comercializare produse alimentare, situat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 2 Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind relocarea podețului  de acces  din fața imobilului  situat în Petrești , str. Mihai Viteazu, nr. 9.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei  de licitație, a tipului de valorificare și de licitație  și a prețurilor  de pornire pentru licitația  principală din producția anului 2019.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului  compensațiilor în bani care se vor acorda voluntarilor  din Serviciul Voluntar  pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș,pentru timpul efectiv de lucru.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin  licitație publică deschisă  a unui lot în suprafață de 95,4 mp, aflat  în imobilul proprietate privată a Municipiului Sebeș din incinta Dispensar Medical, situat administrativ în Sebeș, str. M.Kogălniceanu nr. 128, având destinația desfășurării activității medicale sau activității medicale conexe.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii P.U.G, Municipiul Sebeş,aprobat prin H.C.L. 127/2000, modificată prin H.C.L. nr. 283/21.11.2011 ;C.L.nr.19/2013 și H.C.L. nr. 307/2015,BENEFICIAR: Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru Secretar Municipiu, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sebeș, a instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI Z. şi a R.L.U.proiect nr. 11/2018 „PLAN URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE CASĂ (D+P) ȘI ÎMPREJMUIRE”, Municipiul Sebeș, loc.Lancrăm. , extravilan,  nr.FN, jud. Alba , beneficiar: Ștefan Ioan și Ștefan Maria.                    

Proiect: iniţiator  primar

 1. Informarea nr. 95689/11.12.2018 – Plângere prealabilă –Radu Cristian , Sebeș , str. Sava Henția, bl.3, ap.3, jud. Alba .

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21473 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*