26 octombrie: Consiliul Local Sebeş este convocat în şedinţă publică ordinară. Consultă proiectul ordinii de zi!

Joi, 26 octombrie 2017, Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş este convocat în şedinţă publică ordinară.      Şedinţa va avea loc, de la ora 14.00, în sala  festivă  a Colegiului  National  „Lucian Blaga „ Sebes, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al HCL nr. 238/2016 privind desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului Local al Municipiului  Sebeş în Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii, ce se vor constitui la nivelul Şcolilor  din  învăţământul preuniversitar  de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sebeş, modificată  prin HCL nr. 313/2016.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind tacita relocaţiune intervenită între locatar DOMNIŢA Manuela – Camelia, fost locatar al contractului de închiriere nr. 93/23311/14.07.2011 – si Municipiul Sebeş ca efect al prevederilor art.1810 NCPC.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea liniilor prioritare  pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2018 a asociaţiilor şi fundaţiilor,în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea gratuităţii transportului public local de persoane pentru pensionarii cu domiciliul pe raza Municipiului Sebes care au pensii până la 1500 lei/lună inclusiv şi pentru alte categorii de persoane.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea procedurii de acordare a esalonarilor la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al municipiului Sebes, a esalonarii la plata majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare de contribuabilii persoane fizice si juridice, elaborate in conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscal.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi a R.L.U. Proiect  nr. 39/2017 ”CONSTRUIRE  IAZURI  PISCICOLE  ŞI  ZONE AGREMENT „Municipiul Sebeş, Extravilan – loc numit  topic  „Ruzga”,F.N. ,jud. Alba, beneficiar : S.C. SUPERIOR  STONE S.R.L.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes a mijlocului fix „Teren aferent – Grup Scolar ind. Sebes – Str. Viilor, nr. 2”  nr. inventar 80019 si darea in administrare catre Liceului Tehnologic Sebes.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi a R.L.U.proiect nr. 34/2017 „PUZ Baza Sportivă Răhău „, loc. Răhău, Municipiul Sebeş,- Extravilan , nr. FN, jud. Alba, Beneficiar : Municipiul Sebeş .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi a R.L.U.proiect nr.2/2017 „Construire Hală de Producţie şi împrejmuire „, extravilan Mun. Sebeş, jud. Alba, beneficiar : S.C. ECOROM STAR INVEST S.R.L.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației        P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 1357/2017         „Construire drum interior ”, Mun. Sebeș , – str. Industriilor, nr.FN, jud. Alba ,                                                                        beneficiarI: S.C. Star Transmission        S.R.L și S.C. Star Assembly S.R.L.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Lancrăm înscris în CF 76107 – nr. topo. 76107 parcela nr. 23 din folosinţa d-nului Moro Ciprian Zoltan        în folosinţa d-nei Macovei Ana-Maria.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, post mortem, a Titlului de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Sebeş pentru EPISCOPUL VASILE MOGA.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului  fix „Reţea apă „-Răhău, ca urmare a finalizării şi efectuării recepţiei la terminarea  lucrărilor pentru bunul realizat prin programul de investiţii din fondul IID – 2017 : „Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă – Răhău, Municipiul Sebeş , jud. Alba „.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate cultelor  religioase  în bugetul pe anul 2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea incetării prin reziliere unilaterală de către concedent a Contractului de concesiune nr. 17960/11.09.2002 ca urmare a nerespectării obligaţiilor de către concesionar.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocurile ANL 12 AB- cartier-Valea Frumoasei       .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Informarea nr. 30082/26.09.2017 – adresa Instituţiei Prefectului  Judeţului Alba .
 2. Informarea nr. 30567/03.10.2017 – adresa Ministerului Mediului privind petitia unui grup de cetateni din Sebes.
 3. Informarea nr. 31402/11.10.2017 – raportul consilierilor care au participat la cursul de perfectionare din perioada 08.09.2017 – 14.09.2017 privind „Transparenţă,etică şi integritate în administraţia publică „.
 4. Informarea nr. 31955/17.10.2017 – adresa Liceului Tehnologic Sebes.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21465 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*