26 noiembrie: Deschiderea oficială a Sesiunii Ştiinţifice a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

Luni, 26 noiembrie 2018, de la ora 10.00, în Amfiteatrul A9 al Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia va avea loc deschiderea oficială a Sesiunii Ştiinţifice a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia „Unitate, Continuitate şi Independenţă în Istoria Poporului Român. 100 de ani de la Marea Unire (1918-2018)” La eveniment vor participa peste 100 de specialişti din instituţii muzeale şi universitare din întreaga ţară: Alba Iulia, Bucureşti, Deva, Cluj-Napoca, Timişoara, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Craiova, Constanța, Turda, Iași, Arad, Oradea.

În cadrul evenimentului vor fi lansate şi cinci volume de carte, respectiv:

 • „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei”, (Ed. Ars

Historica, București), prezintă: Marius Diaconescu, Ruxandra Dima și Andrei

Oprea

 • Nicolae Opriș, „Jurnal din Primul Război Mondial, 1914 -1918” ( editura David

Press Print, Timișoara, 2018; vol. îngrijit de Nicolae Opriș), prezintă: Alexandru

Ruja și Nicolae Opriș

 • Dan Roman, „Arad, capitala politică a Marii Uniri de la 1918”, prezintă: Dan

Roman

 • Cristian Crasnaveţ, „Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan”, (Alba Iulia, 2018),

prezintă: Tudor Roșu

 • Liviu Pleșa, „Istoriografia clujeană sub supravegherea Securităţii (1945-1965)”,

(Ed. Cetatea de Scaun, 2018), prezintă: Liviu Zgârciu.

Evenimentul este organizat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Program general

Luni, 26 noiembrie 2018

Amfiteatrul A9. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Ora 10:00 – deschiderea lucrărilor: 

Cuvânt din partea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Director Gabriel Tiberiu

Rustoiu

Cuvânt din partea autorităţilor locale

Lucrări în plen:

Gheorghe Anghel

Personalităţi ale Unirii pe care le-am cunoscut

Tudor Roșu – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Intrarea armatei române în Alba Iulia

Lansări volume:

 • „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei”, (Ed. Ars

Historica, București), prezintă: Marius Diaconescu, Ruxandra Dima și Andrei

Oprea

 • Nicolae Opriș, „Jurnal din Primul Război Mondial, 1914 -1918” ( editura David

Press Print, Timișoara, 2018; vol. îngrijit de Nicolae Opriș), prezintă: Alexandru

Ruja și Nicolae Opriș

 • Dan Roman, „Arad, capitala politică a Marii Uniri de la 1918”, prezintă: Dan

Roman

 • Cristian Crasnaveţ, „Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan”, (Alba Iulia, 2018),

prezintă: Tudor Roșu

 • Liviu Pleșa, „Istoriografia clujeană sub supravegherea Securităţii (1945-1965)”,

(Ed. Cetatea de Scaun, 2018), prezintă: Liviu Zgârciu 

Orele 15:00 – 19:00,

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni, Palatul Apor

Ora 17:30 – conferinţa publică, Museikon

David Foreman – Royal College of Psychiatrists, London, UK

The Role of Faith in Mental Health Management: Philosophy, Psychology &

Practice

(Rolul credinţei în managementul sănătăţii mintale: filosofie, psihologie și

practică)

Marţi, 27 noiembrie 2018

Orele 9:00 – 12:00

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni, Hotel Parc 

Orele 15:00 – 19:00

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni, Hotel Parc 

Ora 17:00 – conferinţa publică, Museikon

Alexandru Popescu – Balliol College, University of Oxford, UK

Concepţia lui Petre Ţuţea despre Unitatea și Viitorul Neamului Românesc

Secţiunea ARHEOLOGIE

luni, 26 noiembrie 2018

Sala Consiliului de Administraţie, Palatul Apor

orele 15:00 – 19:00

Moderatori: prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, dr. Beatrice Ciută

 1. Marius Ciută – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Din nou despre obiectele din alabastru în mediul Vinca timpuriu (A) în valea

Mureșului

 1. Sabin Luca – Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu

Câteva piese de excepţie descoperite la Tărtăria – „Gura Luncii”

 1. Cristinel Fântâneanu – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Un complex cu caracter special aparţinând culturii Wietenberg, descoperit la

Gâmbaş (mun. Aiud, jud. Alba)

 1. Beatrice Ciută – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Analiza arheobotanică a unui complex cu destinaţie rituală aparţinând epocii

bronzului descoperit la Vlaha Pad (jud. Cluj)

 1. Raluca Burlacu-Timofte, Gabriel Bălan – Universitatea de Vest din Timișoara,

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Cercetări arheologice preventive în situl de la Acmariu-Școală

 1. Gabriel Bălan, Raluca Burlacu-Timofte, Aurelian Rusu, Cristian Florescu,

Gabriel Balteș – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Universitatea de Vest din

Timișoara, Timișoara, cercetător independent, Alba Iulia, Muzeul Naţional al

Unirii Alba Iulia

Cercetări arheologice recente în situl de la Micești (mun. Alba Iulia)

 1. Horia Ciugudean – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Sfârșitul fortificaţiilor din perioada Bronzului Târziu în Transilvania în lumina

cercetărilor recente de la Teleac

 1. Corina Borș, Luciana Rumega-Irimuș, Vlad Rumega-Irimuș – Muzeul Naţional

de Istorie a României

Cercetări arheologice sistematice în cuprinsul sitului Tărtăria – Podu Tărtăriei

vest. Rezultate preliminare ale campaniilor 2016-2018 și direcţii de perspectivă

ale studiilor pluridisciplinare

 1. Mariana Egri, Iosif Ferencz, Aurel Rustoiu – Institutul de Arheologie și Istoria

Artei Cluj-Napoca, Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane Deva, Institutul de

Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca

Ustensile din fier pentru prepararea cărnii în Dacia pre-romană

Secţiunea ARHEOLOGIE.

MASA ROTUNDĂ PANTHEON 3D

marţi, 27 noiembrie 2018

Salonul Galben, Hotel Parc

orele 09:00 – 12:30

Moderatori: dr. Anca Timofan, dr. Călin Șuteu

 1. Anca Timofan, Călin Șuteu, Radu Ota, Radu Ciobanu, George Bounegru, Ilie

Lascu, Dan Anghel, Cătălin Pavel, Daniela Burnete, Adina Bogdan – Muzeul

Naţional al Unirii Alba Iulia, cercetător independent, București, Muzeul Naţional

al Unirii Alba Iulia

Programul cultural PANTHEON 3D. Valorificarea interdisciplinară a operelor de

artă romană reprezentând zeităţi și personaje mitologice din colecţia Muzeului

Naţional al Unirii Alba Iulia

 1. Călin Șuteu – Gigapixel Art SRL, Alba Iulia

Digitizarea tridimensională în cercetarea și valorificarea patrimoniului mobil și

imobil

 1. Radu Ota – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Un relief al Cavalerilor danubieni descoperit la Apulum

 1. Dan Anghel – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Re-restaurări în cadrul programului Pantheon 3D

 1. Rada Varga – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Romans 1 by 1. Abordări digitale ale prosopografiei romane provinciale

 1. Mariana Egri, Iosif Ferencz – Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-

Napoca, Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane Deva

Un relief dionisiac de la Piatra Roșie. Comentariu iconografic

 1. Ana Hamat – Muzeul Banatului Montan Reșiţa

To be or not to be. Din nou despre religie și bijuterii

 1. Radu Ciobanu – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Zeii și puterea sacră romană

 1. Cristina Mitar – Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane Deva

O abordare teoretică a cultului lui Silvanus la Micia

 1. Timea Varga – Universitatea Babeș – Bolyai Cluj – Napoca

Fenomene de aculturaţie religioasă în Dacia romană. Cultele africane la Apulum 

Secţiunea ARHEOLOGIE.

MASA ROTUNDĂ PANTHEON 3D

marţi, 27 noiembrie 2018

Salonul Galben, Hotel Parc

Orele 15:00 – 19:00

Moderatori: dr. Vitalie Bârcă, lect. univ. Aurel Dragotă

 1. Aurel Dragotă, Gabriel Tiberiu Rustoiu, Călin Cosma – Universitatea „Lucian

Blaga” Sibiu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Institutul de Arheologie și

Istoria Artei Cluj-Napoca

Morminte cu echipament militar din orizontul II al necropolei de la Alba Iulia –

Staţia de Salvare (1979-1981)

 1. Vitalie Bârcă – Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca

Semnele tamga din mediul sarmatic iazig și funcţionalitatea acestora

 1. Vitalie Bârcă – Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca

Cetăţile dacice din Munţii Orăștiei înscrise în lista patrimoniului mondial

UNESCO și administrarea acestora

 1. George Bounegru, Radu Ota, Ilie Lascu, Ana Fetcu, Bogdan Pâclișan, Rareș

Bobăilă – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Universitatea 1 Decembrie 1918

Alba Iulia

Cercetări arheologice recente în Alba Iulia – zona Bazin Olimpic. Aspecte

interdisciplinare

 1. George Bounegru, Varga Rada, Cristina Crizbășan – Muzeul Naţional al Unirii

Alba Iulia, Universitatea Babeș – Bolyai Cluj-Napoca, University of Exeter, UK

Cercetări interdisciplinare la Războieni – Cetate, jud. Alba

 1. Călin Timoc – Muzeul Naţional al Banatului Timișoara

Muzeul full option sau responsive museum design. Obiecte de patrimoniu cu

expunere complex pentru vizitatorii digitali și platformele culturale,

educaţionale sau de cercetare

 1. Dan Aparaschivei – Institul de Arheologie, Iași, Academia Română – filiala Iași

Cetatea Ibida – un important centru creștin din provincia Scythia

 1. Radu Ota, Cristian Florescu, Ovidiu Oargă – Muzeul Naţional al Unirii Alba

Iulia

Cercetări arheologice în cetatea Albei Iulia

 1. Viorica Suciu – Alba Iulia

Câteva consideraţii asupra unui presupus tezaur monetar roman

 1. Dan Matei – cercetător independent, Cluj-Napoca

Asupra reutilizării fostelor castre ale provinciei Dacia ca fortificaţii în epocile

postromane

 1. Gabriel Balteș, Cristian Florescu, Nagy József, Călin Cosma – Muzeul

Naţional al Unirii Alba Iulia, Institutul Teologic Romano-Catolic, Alba Iulia,

Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca

Situl 11- Sâncrai, Lot 2 Autostrada Sebeș-Turda. Studiu preliminar

 1. Anca Matiș, Valentin Deleanu, Mihai Blăjan – Muzeul Naţional al Unirii Alba

Iulia

Săpăturile arheologice de la Berghin, jud. Alba. Consideraţii generale 

Secţiunea ISTORIE

luni, 26 noiembrie 2018,

Sala Senatului, Palatul Apor

orele 15:00 – 19:00

Moderatori: dr. Costin Scurtu, dr. Ioana Rustoiu

 1. Andrei Pogăciaș – București

Ultima scrisoare – un soldat transilvănean pe frontul din Italia al Primului Război

Mondial

 1. Ion Cârja – Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca

Românii pe frontul italian al Primului Război Mondial. Contribuţii documentare

 1. Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

O agendă a voluntarilor ardeleni din Primul Război Mondial (colecţia Elie

Bufnea)

 1. Dan Roman – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

Arad, capitala politică a Marii Uniri de la 1918

 1. Alexandru Porţeanu – Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”

Marea Unire din 1918 ca act creator, constitutiv de stat, al întregirii României

(formă recentă, aprofundată)

 1. Marius Diaconescu – Universitatea din București

Rolul presei românești din Transilvania în pregătirea Unirii de la 1 Decembrie

1918

 1. Sorin Russu – Facultatea de Teologie Greco-Catolică Blaj, Universitatea

Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Implicarea ziarului Unirea de la Blaj în actul Unirii de la 1918

 1. Silviu Sana, Lenuţa Sana – Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Șincai” Bihor,

Oradea

Unirea de la 1918 în presa greco-catolică bihoreană (1925-1940)

 1. Alexandru Ruja – Universitatea de Vest din Timișoara

Aron Cotruș – luptător și poet al Marii Uniri

 1. Anda Lucia Spânu – Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane

Sibiu

Istoriografia imaginilor istorice ale orașelor actualei Românii în preajma Unirii

 1. Doina Hendre Biro – Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a

României

Membrii comitetului înfiinţat la Paris în 1917 “Le Comité National de l’Unité

Roumaine” și aportul acestora în pregătirea Marii Uniri

 1. Costin Scurtu – „Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”. Filiala

Constanţa

Contribuţiile militarilor dobrogeni la apărarea Marii Uniri (1918-1919)

 1. Răzvan Neagu – Colegiul Tehnic Turda

Avocatul Zosim Chirtop, primul prefect român al judeţului Turda-Arieș (1868-

1953)

 1. Adrian Ardeţ, Bogdana Negrei – Muzeul Judeţean de Etnografie și al

Regimentului de Graniţă din Caransebeș

Caransebeșul prin oameni și fapte la Marea Adunare Naţională de la 1

decembrie 1918

 1. Laurenţiu Roșu – Serviciul Judeţean Caraș-Severin al Arhivelor Naţionale

Anul 1918 reflectat în memorialistica bănaţeană

 1. Liviu Pleșa – Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Făuritori ai Marii Uniri supravegheaţi de Securitate. Istoricii Ioan Lupaș și Silviu

Dragomir

 1. Mihai Groza – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Delegaţii Sebeșului la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia 

Secţiunea ISTORIE

marţi, 27 noiembrie 2018

Salonul Albastru, Hotel Parc

orele 09:00-12:30

Moderatori: Liviu Pleșa, Ioana Ursu

 1. Alexandru Popescu – Balliol College, University of Oxford

Românismul ca pan-transilvanism: introducere la concepţia statală și spirituală

a lui Petre Ţuţea despre unitatea neamului românesc

 1. Dragoș Ursu – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Unire și Sacerdoţiu. Prezenţe episcopale la Adunarea de la Alba Iulia

 1. Virgil Pană – Muzeul Judeţean Mureș

Românii mureșeni sub drapel austro-ungar

 1. Ioana Rustoiu – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Despre slujbele religioase în vreme de război. Propunere de conferinţă

preoţească a parohului din Deal Nicolae Dura

 1. Petronela Luca – masterand, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Noua paradigmă a bisericilor românești după 1918. Două studii de caz

 1. Georgeta Deju – Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane Deva

„De pe frontul din Galiţia la Alba Iulia”: din amintirile lui Valeriu Pascu

 1. Ruxandra Dima – Universitatea din București

Concepţia politică a Elenei Alistar, prima femeie deputat în România Mare

 1. Ionela Mircea – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Românce în slujba ţării

 1. Andrei Oprea – Universitatea din București

Impactul lui Ioan Moţa asupra discursului unionist al ziarului „Cuvânt

Moldovenesc” 

Secţiunea ISTORIE

marţi, 27 noiembrie 2018

Salonul Albastru, Hotel Parc

orele 15:00-19:00

Moderatori: dr. Gabriela Mircea, Dragoș Ursu

 1. Doina Dreghiciu – Alba Iulia

Date noi privind cartea veche românească și cunoașterea istorică (prin însemnări

olografe)

 1. Gabriela Mircea – Alba Iulia

Tipăriturile vechi de Blaj și contribuţia lor la dezvoltarea culturală a neamului

 1. Gordán Edina, Florin Bogdan – Biblioteca documentară „Bethlen Gábor”

Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Carte românească veche în biblioteca ”Bethlen Gábor” din Aiud

 1. Ana-Maria Grigoruţ, Vasile-Zsolt Grigoruţ – Biblioteca Batthyaneum, filială a

Bibliotecii Naţionale a României

Bibliotecile și accesul la informaţia știinţifică și culturală. Percepţii și realităţi

intra și extra muros

 1. Ana-Maria Grigoruţ – Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a

României

Catehizarea în Arhiepiscopia Greco-catolică de Alba Iulia și Făgăraș în perioada

celui de-al Doilea Război Mondial. Studiu de caz: cateheza prin școală

 1. Ioana Ursu – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Universitatea Babeș Bolyai

Cluj-Napoca

Mineritul aurifer din Apuseni în istorie orală

 1. Ana Roman Negoi, Cristinel Roman Negoi – Universitatea „1 Decembrie 1918”

Alba Iulia, Școala Gimnazială Avram Iancu din Alba Iulia

Un document inedit: Statutul Cooperaţiei din Biertan (1875) 

Secţiunea CONSERVARE – RESTAURARE

luni, 26 noiembrie 2018

Sala Apor, Palatul Apor

orele 15:00 – 19:00

Moderatori: Alexandru Știrban, Gheorghina Olariu

 1. Dan Paul – Muzeul Naţional al Banatului, Timișoara

Conservare – Restaurare? Restaurare – Conservare? Conservare și Restaurare?

 1. Petronela Fotea1,2, Claudiu Fierașcu2, Irina Fierașcu2 – 1Muzeul Naţional al

Ţăranului Român, București, 2INCDCP – ICECHIM

Un centenar de transdisciplinaritate în salvgardarea patrimoniului cultural

naţional

 1. Toma Goronea, Toma Tiberius Goronea – S.C. Bastion Proiect S.R.L., Alba

Iulia

Studiul istorico-arhitectural necesar clasării edificiului actualei primării din

Zlatna la categoria de monument istoric

 1. Daniela Toader, Eva Vegh – Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj Napoca

Unitate în diversitate la Centenar. Restaurarea unor șorţuri tradiţionale

(cătrinţe, vâlnice, fote) cu fire metalice

 1. Cristina Carșote1, Zizi Ileana Baltă1, Elena Badea2,3, Lucreţia Miu2, Mihai

Vasile1 – 1Muzeul Naţional de Istorie a României, 2Institutul Naţional de

Cercetare – Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, Sucursala ICPI,

3Departamentul de Chimie, Facultatea de Știinţe, Universitatea din Craiova

Investigarea tetraevanghelului lui Nicodim de la Tismana

 1. Ioan Muntean, Andrei Popa, Ilie Mitrea, Dorin Barbu – Muzeul Naţional

Brukenthal, Sibiu

Recuperare, Restaurare, Reîntregire

 1. Constantin Inel, Alexandru Știrban – Complexul Muzeal Arad, Muzeul

Naţional al Unirii Alba Iulia

Abordări inovative cu dezvoltare de materiale și tehnici pentru salvgardarea

patrimoniului cultural. Etape ale proiectului complex multidisciplinar Ro-Cher

 1. Laura Troșan – Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca

Restaurarea unei cepse din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei

 1. Luminiţa Paul – Muzeul Naţional al Banatului, Timișoara

Muzeul Naţional al Banatului Timișoara – Castelul Huniade – Conservare

preventivă în clădire monument istoric

 1. Monica Druţa – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Consideraţii privind starea de conservare a unui lot de 56 de cărţi din secolul al

XVIII –lea tipărite la Blaj, din patrimoniul Muzeului Mitropoliei Clujului

 1. Sorin Șerban – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Restaurarea unui vas glazurat de tip Kantharos din colecţia Muzeului Naţional al

Unirii Alba Iulia

12.Daniela Zudor – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Lumina și iluminatul în colecţiile muzeale

13.Elena Czifra – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Restaurarea unei Bucoavne, Sibiu 1792 

Secţiunea CONSERVARE – RESTAURARE

marţi, 27 noiembrie 2018

Sala de Conferinţe, Hotel Parc

orele 9:00-12:30

Moderatori: dr. Olimpia Mureșan, dr. Eugenia Sidoriuc

 1. Doina Hendre Biro – Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a

României

Câteva aspecte privind starea de conservare a documentelor bibliotecii

Batthyaneum provenind din arhivele Conventului Cluj-Mănăștur

 1. Simona Gheorghe – Muzeul Olteniei Craiova

Restaurare ceramica arheologică Gârla Mare – Cârna – Studiu de caz

 1. Gheorghina Olariu, Codruţa Leahu – Muzeul Judeţean Satu Mare, Muzeul

Naţional al Unirii Alba Iulia

Analize nedistructive efectuate asupra bunurilor culturale de patrimoniu. Studiu

de caz – Cartea de Aur a Serbărilor Unirii. Proiect RO-CHER

 1. Mureșan Olimpia, Migdonia Georgescu, Olariu Gheorghina – Muzeul Orașului

Oradea – Complex Cultural, Muzeul Naţional de Istorie București, Muzeul

Judeţean Satu Mare

Patrimoniu material mobil – cercetare și restaurare. Studiu de caz: Tezaurele de

la Almașu Mic

 1. Rodica Florentina Opriţescu – Muzeul Olteniei Craiova

Intervenţii de restaurare-conservare aplicate unui Minei pe septembrie

6.Radu Ardelean – Muzeul Judeţean Satu Mare

Reabilitarea a 29 monumente de război din judeţul Satu Mare. Proiect finanţat

de Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale

 1. Cristina-Camelia Ghiţescu – Muzeul Olteniei Craiova

Ceasoslovul mare. Aspecte privind restaurarea-conservarea

 1. Daniela Adela Văcariu – Muzeul Astra, Sibiu

ICOANA – aplicaţie la fișa de comandă a investigaţiilor fizico-chimice

 1. Simona Maria Herlea – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Preocupări privind protejarea ceramicii restaurate pe durata transportului

10.Ștefan Lipot – Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural

Restaurarea unor vase de tip oală (sec. XV-XVIII) descoperite în Oradea

 1. Cristina Dăneasă – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Restaurarea icoanei pe lemn cu reprezentările Adormirea Maicii Domnului și

Încoronarea Sfintei Fecioare

 1. Sorina Voju – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Uniţi sub tricolor. Restaurarea steagurilor de la 1918 din colecţia Muzeului

Naţional al Unirii Alba Iulia

13.Smaranda Cutean – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Cauzele degradării bunurilor culturale pe suport organic în depozitele muzeale 

Secţiunea CONSERVARE – RESTAURARE

marţi, 27 noiembrie 2018

Sala de Conferinţe, Hotel Parc

orele 15:00-19:00

Moderatori: dr. Petronela Fotea, dr. Mirel Bucur

 1. Mirel Bucur – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

O nouă componentă în pregătirea studenţilor – Atelierele de restaurare

Museikon

 1. Iulia Florentina Dana Negula, Ioana Popiţiu, Cătălin Rișcuţa, Cătălin Cristescu

– Agenţia Spaţială Română; Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane

Metode și tehnici moderne pentru monitorizarea patrimoniului cultural

naţional. Proiect RO-CHER

 1. Constantin Ionescu – Universitatea Transilvania Brașov, Laborator Cercetare

Restaurare „Ionescu Constantin Ștefan”, Sibiu

Consolidarea lemnului. Tratament necesar în vederea restabilirii funcţionalităţii

parţiale sau complete pentru bunurile culturale de patrimoniu

 1. Eugenia Sidoriuc – Muzeul Bucovinei, Suceava

Particularităţi ale tehnicii de brodare în câteva piese din colecţia Mănăstirii

Suceviţa

 1. Leonard Fulău – Muzeul Naţional al Literaturii Române

Restaurarea unor volume din patrimoniul MNLR

 1. Anamaria Avram – Laborator Cercetare Restaurare „Ionescu Constantin

Ștefan”, Sibiu

Patrimoniu cultural identitar adus în derizoriu. Salvare sau Ruinare?

 1. Dan Fartăiș – Muzeul Bucovinei, Suceava

Restaurarea unui monument din Primul Război Mondial ridicat de nemţi în

memoria celor căzuţi în bătălia de la Pârscov, jud Buzău

 1. Eugenia Oprescu – Muzeul Naţional al Literaturii Române

Aspecte ale stării de sănătate a bunurilor culturale pe suport papetar la

momentul achiziţionării acestora de Muzeul Naţional al Literaturii Române

 1. Vasile Ioniţă – SC Conrést Expert SRL

Importanţa conservării și restaurării lemnului arheologic

 1. Dan Anghel – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Experimente de ardere a ceramicii. Proiect RO-CHER

 1. Alexandru Știrban, Marius Anghel – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Conservarea și revitalizarea unui lot de carte veche din Arhiva Arhiepiscopiei

Ortodoxe Alba Iulia. Proiect RO-CHER

 1. Maria Zgârciu – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Metodologia restaurării unui lot de manuscrise de secol XVIII. Proiect RO-CHER

 1. Maria Cernea – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Intervenţii de restaurare la un calendar dedicat „Reginei Elisabeta” – anul 1897

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 19745 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*