26 iulie: Consiliului Local al Municipiului Sebeş , convocat în şedinţa publică de îndată . Consultă proiectul ordinii de zi!

Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş este convocat, în şedinţă publică de îndată ,în data de 26 iulie 2017, de la ora 16.00. Şedinţa va avea loc în sala festiva / multimedia a Colegiului National „ Lucian Blaga”.

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

1.Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local  cu suma de 5.608,00 mii lei .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a Spitalului Municipal Sebes – Secţia de Psihiatrie Petreşti.

Proiect: iniţiator Primar

3.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 110/2017, în sensul modificării denumirii obiectivului de investiţii din  „Reabilitare termică clădire neuropsihiatrie” – faza D.A.L.I. în „Reabilitare termică clădire psihiatrie „– faza D.A.L.I.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Statului  de funcţii a Serviciului  Public de Asistenţă  Socială Sebeş .

Proiect: iniţiator Primar

 1.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilele Sebeşului “- Sebeş la 20. august 2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeş, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sebeş, a instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de  proiectare  nr. 2745/19.07.2017 pentru proiectarea  obiectului  de investiţii „Semaforizarea municipiului Sebeş”actualizare SF.

Proiect iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cadastrale de introducere a geometriei imobilului pentru imobilele inscrise in CF nr. 72624 Sebes si CF nr. 72412 Sebes, alipirea imobilelor inscrise in CF 72624 Sebes, CF 75295 Sebes si CF nr. 72412 Sebes si inscrierea provizorie in domeniul public al Municipiului Sebes a imobilelor.

Proiect iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 2800/24.07.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Executie canalizatie de preluare apa pluviala pe segmentul de strada Dorin Pavel  situat intre intersectia cu strada Teilor si intersectia cu str. Traian, Municipiul Sebes ” – faza S.F. Revizuita, si incetarea H.C.L. Nr. 143/2017 privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 2099/24.07.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Executie canalizatie de preluare apa pluviala pe segmentul de strada Dorin Pavel  situat intre intersectia cu strada Teilor si intersectia cu str. Traian, Municipiul Sebes ” – faza D.A.L.I.

Proiect iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Temei de proiectare nr. 24740/24.07.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii “Modernizare străzi: Lucian Blaga, Mihai Viteazu, 9 Mai, Mioriţei, 24 Ianuarie, Piaţa Primăriei, Piaţa Libertăţii, Municipiul Sebeş ”- faza DALI, revizuită, şi încetarea H.C.L. nr. 97/2017 privind aprobarea Temei de proiectare nr. 15601/21.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii “Modernizare străzi: Lucian Blaga, Mihai Viteazu, 9 Mai, Mioriţei, 24 Ianuarie, Piaţa Primăriei, Piaţa Libertăţii, Municipiul Sebeş”- faza DALI.

Proiect iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 37/2016”Construire Hale de Producţie”, extravilan Mun. Sebeş, jud. Alba.

Proiect iniţiator Primar

12.Proiect de hotarare privind stabilirea prioritatii in utilizarea bazelor sportive aflate in administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes in favoarea Liceului cu Program Sportiv Sebes.

Proiect iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind iniţierea demersurilor pentru achiziţionarea terenului aferent mijlocului fix ,,Clădire tabără de vară Prigoana”.

Proiect initiator consilier Matei Nicolaie

 1. Informarea nr. 24679/24.07.2017 – adresa Asociaţiei „EVELYNE” Sebeş.
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 20203 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*