26 ianuarie: ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud. Vezi proiectul ordinii de zi

primaria-aiudÎn data de 26 ianuarie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

          Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate publică  al Municipiului Aiud asupra imobilului construcție și teren aferent, înscris în CF 91345 Aiud cu  nr. top. 743-747/2, 749/2, 750/2, 752/1/2,  854/1/2, 754/2/2, 755/2, 756-761/2, curți construcții în suprafață de 622 m2, C1 –  Cinematograf în suprafaţă construită de  528 m2 situat administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru activităţile de prestări silvice pe anul 2016,  anexa la contractul de  administrare nr.2525/2016 şi contractul  de prestări servicii silvice nr. 2144/2016.

                                                  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017, anexă la Contractul de administrare nr. 2525/2016 încheiat cu Direcţia Silvică Alba – Ocolul Silvic Aiud.

                                                          Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.152/28.07.2016 de mandatare specială a reprezentantului Municipiului Aiud în Adunarea generală a Asociației Intercomunitară ,,APA ALBA”.

                                                                       Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizația pentru anul 2017 la Asociaţia Municipiilor din România.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizaţia pentru anul 2017 la Asociaţia “Oraşe Energie România” Braşov (OER).

                                                                      Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizaţia pentru anul 2017 la Asociaţia ,, ŢARA VINULUI ”.

                                                     Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.305/20.12.2016 privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale  pentru anul fiscal 2017 în  Municipiul Aiud.

                                                     Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Dragobete pupă fete”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizaţiei taxi şi rezilierea contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport nr. 8755/03.09.2008 de la PFA BOLCA LAUREAN.

                                                          Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii pe specialităţi  a membrilor comisiei sociale  de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din blocul P2F.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și reprezentare juridică.

                                                          Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat administrativ în Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 12, înscris în CF 91796 – Aiud, instituit în favoarea Colegiului Tehnic Aiud, prin HCL nr. 192 din 08 septembrie 2016.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

            17. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 264 din 27.10.2016 de reorganizare a Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local, prin desființarea ca serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud și înființarea ca direcție în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud, HCL nr. 265 din 27.10.2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Aiud și HCL nr. 325 din 20.12.2016 privind prorogarea termenului de aplicare a HCL nr. 264 și 265 din 27.10.2016.

                                                      Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Aiud.

                                                                   Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea prin negocierea directă , respectiv prin licitație publică, a parcelelor de teren ce fac obiectul contractului de concesiune și  respectiv a contractului de închiriere, imobile  situate   administrativ în Aiud, str. Fenichel Samuel, nr. 2.

  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a imobilului situat administrativ în Aiud, str. T. Tudoran, nr. 5, jud. Alba, identificat în CF nr. 73963 Aiud, provenită din CF vechi nr. 9283 Aiud, sub nr. top. 1740/3/1/3/2/2/1/12, 1742/3/1/3/3/2/2/1/12, 1743/1/2/1/3/3/2/2/1/12, nr. cad. 561, teren în suprafaţă de 873 m2 .

  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de identificare, modificarea suprafeței și trecerea în domeniul privat al Municipiului Aiud a imobilului teren înscris în CF nr. 73039, situat administrativ în Aiud, str. Ion Creangă, nr. 84.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a calificativului de evaluare pentru perioada 01.07.2016 – 31.12. 2016, Secretarului Municipiului Aiud, conform art. 107 alin.(2) lit. d) din H.G. nr. 611/2008.

                                                          Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 19787 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*