25 iulie: Consiliul Local Sebeș se întrunește în ședință ordinară. Consultă poiectul ordinii de zi!

Art.1. Se convoacă , Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş , jud. Alba în şedinţă  ,publică, ordinară în data  25.07.2019 , ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga „ .

           Art.2. Proiectul ordinii de zi , al ședinței de consiliu , ordinare  este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

           Art.3. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în termenul ți în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în monitorul oficial al municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

–  Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

–  Primarului municipiului Sebeş

–  Viceprimarului municipiului Sebeş

–  Consiliului Local Sebeș

– Direcții , birouri și tuturor serviciilor subordonate  Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2019 și a Programului de investiții publice pe obiective de investiții , pe surse de finanțare pe anul 2019 și estimări pe 2020-2022

Proiect inițiator:primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 30.06.2019

Proiect inițiator:primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței edificată de D-nul Grozav Sorin pe terenul concesionat, ce face obiectul Contractului de concesiune nr.21084/30.10.2002 modificat prin Actul adițional nr.1 la acesta, precum și aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr.21084/30.10.2002 modificat prin Actul adițional nr.1 la acesta în favoarea Domnișoarei Gabor Silvia-Pamela.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință 103/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Progresului, bl. 2, ap. 12 – titular Borca Ilie

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr.23/13172/06.05.2010 situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Progresului, bl. 2, ap. 2 – titular Gârlea Mariana Iuliana

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 56/28754/06.08.2013, pentru chiriaşul Morariu Claudiu Ioan, din blocul ANL 53, sc. D, ap.12 – cartier Lucian Blaga.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu data de 01.08.2019 a Contractului de închiriere nr. 58/27583/08.08.2014 având ca obiect închirierea unei locuinţe A.N.L., situată administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei, bl. 12, sc. B, ap. 6.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor ,,Zilele Sebeșului”-Sebeș 22-25 august 2019.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 77/21.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Av. Olteanu, nr. 1 – titular Vlad Ioana

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință 104/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Progresului, bl. 2, ap. 9 – titular Marta Veronica

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 95/24756/22.07.2011, pentru chiriaşa Stanciu Maria Ionela, din blocul ANL 53, sc. C, ap. 9 – cartier Lucian Blaga

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 107/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bl. 82, sc. D, ap. 12 – titular Coltor Aurelia.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 123/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. L. Blaga, bl. 61, ap. 6 – titular Bîrla Mircea.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 118/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, nr. 142 – titular Toca Elena.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 71/06.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, b-dul. Lucian Blaga, nr. 68B – titular Căian Turica.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 100/29.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Progresului, bl. 2, ap. 17 – titular Grozav Anamaria Bianca

Proiect inițiator: primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 129/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Decebal, nr. 54 – titular Capătă Dorina

Proiect inițiator: primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință 119/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, nr. 140 – titular Clepan Doina

Proiect inițiator: primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 81/21.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Grivița, nr. 2 – titular Oprea Teodosia

Proiect inițiator: primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință 25/21.06.2007 situată administrativ în Municipiul Sebeș , str. M. Kogălniceanu, bl 74 , ap 2- titular Dani Viorica.

Proiect inițiator: primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea punctajului obținut de solicitanții care au formulat cerere de repartizare a locuințelor din domeniul privat al Municipiului Sebeș -2019.

Proiect inițiator: primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș .

Proiect inițiator: primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr.83/21.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș , str. Viteazu , nr.1 –titular Anea Constanța.

Proiect inițiator:primar.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 86/22.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Dorobanți, nr. 57 – titular Stoican Paraschiva.

Proiect inițiator.primar

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Județului Alba, în domeniul public al Municipiului Sebeș a imobilului înscris în CF nr. 74397 Săsciori,nr. cad. 74397 (teren) și nr. cad. 74397-C1 (clădire)

Proiect inițiator:primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de schimb al terenului:“Teren neproductiv CAD 184“, în suprafață de 12.349 mp, format din două loturi lipite, respectiv: lotul în suprafață de 3.688 mp înscris în CF 80867 Sebeș și lotul în suprafață de 8.661 mp înscris în CF 80868 Sebeș, înregistrat în domeniului privat al Municipiului Sebeș, și teren în suprafață de 10.300 mp, format din două loturi lipite, respectiv lotul în suprafață de 7.400 mp înscris în CF nr. 80038 Sebeș (nr. CF vechi 25406 Sebeș-Lancrăm), nr. cad. 1868/1 și lotul în suprafață de 2.900 mp, înscris în CF nr. 80052 Sebeș (nr. CF vechi 25554 Sebeș-Lancrăm), nr. cad. 2059, aflat în proprietatea domnului Macarie Vasile și a soției sale Macarie Emilia.

Proiect inițiator:primar

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de protecție a mediului de către Municipiului Sebeș .

Proiect inițiator:cons.Matei Nicolaie.

 1. Informarea nr.58421/03.07.2019- solicitare montare limitatoare viteză auto –strada Stejarului.
 2. Informarea nr.60403/11.07.2019- solicitare de atribuire în regim de închiriere –Leonte Irina.
 3. Informarea nr.60264/11.07.2019-analiza activității de prevenție SVSU semestrul I anul 2019.

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 20009 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*