25 aprilie: Ședință de Consiliu Local la Sebeș. Consultă ordinea de zi!

Ordinea de zi a ședinței din 25 aprilie 2018

DISPOZIŢIA  Nr.   273  /  2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea  solicitării  de atribuire  în folosință gratuită Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a suprafeței de 0,5 mp în incinta clădirii Spitalului  Municipal Sebeș, având număr de inventar 10931, aflat în domeniul public al Municipiului Sebeș .

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind transmiterea  dreptului de folosință  gratuită asupra terenului situat în Lancrăm,str. Salciei nr. 5 , înscris în CF 76143 – nr. top 76143 parcela 61 din folosința Familiei Iancu Gheorghe  și Iancu Maria – Bianca în folosința d-nei Dumitru Alexandra – Larisa.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind intrarea Comunei Șugag ca și membru asociat în cadrul Ocolului Silvic Sebeș R.A., aprobarea formei cadru a actului adițional la contractul de asociere și actualizarea corespunzătoare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ocolului Silvic Sebeș R.A.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții,, Reabilitare rezervoare apa și împrejmuire, Municipiul Sebeș ,, – județul Alba.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ  preuniversitar de pe raza Municipiului Sebeș pentru anul școlar 2018 – 2019.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 43/11.05.2012, pentru chiriaşul  Edu Constantin, din blocul ANL 53, sc.D, ap.1- cartier Lucian Blaga.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind  darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a locuinței , situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mihai Viteazu nr.1,ap.1, jud Alba,  aflată în inventarul domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. inv. 10097.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere locuință – apartament nr. 8/5082/11.02.2014 situat administrativ în Sebeș, str.Mihail Kogălniceanu, bl.82, sc.B, ap.2.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind organizarea unui  referendum local având  ca obiect consultarea  cetățenilor  Municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil, cu care  să fie dotat  Municipiul Sebeș,în vederea măsurării și monitorizării calității aerului .

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de funcţii al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu  a transferului  dreptului de folosință gratuită  asupra terenului situat în Lancrăm  înscris  în CF 76095 din folosința d-lui Greapcă  Dan Radu  în folosința d-nei Căprariu Emanuela – Eleonora.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a   transferului dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Lancrăm înscris în CF 77449  din folosinţa d-nei Ploscă Lidia Adina în folosinţa d-nei Stoica Camelia

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 şi Anexei 2 la HCL nr. 52/2018 privind aprobarea Devizului General actualizat şi aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare clădiri existente (Corp A, Corp B, Corp C, Sală festivităţi, Sală sport, Internat) – corp B”.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean  de Onoare ,, al Municipiului Sebeș  profesorului EUGENIU

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean  de Onoare ,, al Municipiului Sebeș  Academicianului  ALEXANDRU

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei  1  la  C.L. nr. 5/2018  privind aprobarea  calendarului de activități cultural – educative ce se vor desfășura în cursul  anului 2018, cu încă trei puncte.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei  de licitație , a tipului de  valorificare ,tipului de licitație  și a prețului de pornire pentru  partizile 1849 Lautoare și 1903 Valea Bradului .

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș și darea în administrarea  Regiei  Autonome  Ocolul  Silvic Sebeș  a Stației de Tratare  a Apei Petrești și a mijloacelor fixe aflate în componența acesteia .

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local cu suma de 738,71  mii lei si utilizarea de la fondul de rezerva a sumei de 65,56 mii lei.

Proiect: iniţiator Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  cadastrale de actualizare  date imobil și înscriere imobil în intravilanul Municipiului Sebeș a imobilului înscris  în CF 75587 (CF vechi  9928) Sebeș, nr. top. 1825/1.

Proiect: iniţiator Primar

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21089 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*