24 octombrie: Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud. Proiectul ordinii de zi!

Mircea Trifu

În data de 24 octombrie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud la data de 30.09.2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Spitalului  Municipal Aiud la data de 30.09.2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud la data de 30.09.2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor la secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 30.09.2017 pentru Municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

5.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Liviu Rebreanu pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică cu strigare a 5 loturi de teren situate în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72A – 72T, zona industrială ”Hercules”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de executare a serviciilor de salubrizare – măturat manual și mecanic pe raza  Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

11.Proiect de hotărâre privind modificarea  Anexei A la HCL 78/2011, astfel cum a fost modificată prin HCL 182/2017, privind modificarea amplasamentelor  punctelor de colectare selectivă a deșeurilor municipale  din Municipiul Aiud și localitățile componente și aparținătoare.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

12.Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației de identificare, parcelarea,  înscrierea construcției și întabularea  în regim de carte funciară  a  imobilului înscris în CF 74750 Aiud, cu nr. top. 299/1/2, 300/1/1/2,  situat în Aiud, str. Sergent Hațegan.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea         13.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 10/26.01.2017 privind aprobarea structurii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

14.Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea evenimentului ”Dăruind, vei dobândi”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Gyomaendrőd (Ungaria) a unei delegaţii din municipiul Aiud, în perioada 1 – 3 decembrie 2017, la „Cupa Bomboanelor de Pom”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

16.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii activității de comercializare de suveniruri, replici și publicații de specialitate de către Biroul Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

19.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  “Lucrări de sistematizare spatii urbane,loc de joaca pentru copii, alei-str. Axente Sever, Municipiul Aiud, jud. Alba”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

20.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

21.Proiect de hotărâre privind completarea punctului 2 al Anexei la HCL nr. 217/04.09.2017  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Aiud ca membri ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetul local al municipiului Aiud, pentru anul școlar 2017 – 2018.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Aiud  si a localităților componente si aparținătoare..

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al Municipiului Aiud în domeniul privat al Municipiului Aiud pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Asociația de Ajutorare Alianța Handicapaților din România în vederea organizării unor evenimente în municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind  sprijinirea Asociației de Ajutorare Alianța Handicapaților din România  în organizarea evenimentului „Eu și paleta de tenis” – Turneu A, în perioada 3 – 5 noiembrie 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului înregistrat sub nr. 19560/13.10.2017, la registratura Municipiului Aiud, al Comisiei de specialitate nr. I – Juridică, buget finanțe din cadrul Consiliului Local Aiud, în legătură cu cercetările efectuate corespunzător HCL nr. 246/28.09.2017, respectiv constatările privind gravitatea abaterii și sancțiunea propusă în sarcina doamnei Danciu Ionela Mariana, consilier local independent în Consiliul Local Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 

 

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22561 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*