23 noiembrie: Ședință ordinară a Consiliului Local Aiud. Consultă proiectul ordinii de zi!

În data de 23 noiembrie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Liviu Rebreanu pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a evenimentului ”Târgul de Crăciun” 2017 în municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 5.Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii  al Spitalului Municipal Aiud, începând cu data de 01.12.2017.

   Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud începând cu data de 01.12.2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă, prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

8.Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 64 / 21.09.1999 ce are ca obiect imobilul teren înscris în CF 91513 Aiud, cu nr. cad.91513, nr. top. 2666/77/1, 2667/77/1, în suprafața de 300 m2 , din Forțu Vasile în Blaga Dumitru.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

9 Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului construcție situat administrativ în Aiud,  str. Ștefan cel Mare, nr. 61 – Grădiniță Aiud și teren aferent,  proprietar Municipiul Aiud – domeniul public, aflat în administrarea Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea”  Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a lotului de teren nr. 1, cu suprafaţa de 17 mp , parte componentă a imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.

                                         Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Aiud pentru semestrul II al anului şcolar 2016 – 2017.

   Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea           12.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind propunerea  de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

                                         Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele cu chirie  din  fondul locativ de stat.

Iniţiator: Viceprimar Helga Lórincz

  1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului alegerii delegatului sătesc din Gîrbova de Sus – sat aparținător Municipiului Aiud în Consiliul Local Aiud.

                                         Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

16.Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ”Gala balurilor bobocilor”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Gala performerilor” 2017.

                                                              Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 202/2014 de completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Aiud aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, concesionate prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA ALBA.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 108/2017 de înregistrarea în patrimoniul public și privat al municipiului Aiud și completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Aiud aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, concesionate prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA ALBA.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21474 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*