21 octombrie: Ședinţă a Consiliului Local al Municipiului Sebeş. Consultă proiectul ordinii de zi!

Mircea Trifu

Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba;

            În temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 și art. 134, alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În baza art. 196 alin.1, lit. b) din aceeaşi lege, 

D I S P U N E 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba în şedinţă publică, extraordinară în data de 21.10.2019, ora 16,30. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe situată la Sediul Primăriei Municipiului Sebeş din Parcul Arini nr 1.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu extraordinare este cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflate în baza de date).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art. 134 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

– Primarului Municipiului Sebeş

– Viceprimarului Municipiului Sebeş

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

 

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22510 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*