Social

Anunț din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia

ANUNŢ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru incinerare  la Incineratorul  Serviciului  Administrare Piețe, Târguri si Gestionarea Câinilor fără Stăpân                           Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7