20 decembrie: ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud. Consultă proiectul ordinii de zi!

În data de 20 decembrie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării indicatorilor tehnico economici cuprinşi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017, anexă la contractul de administrare 2525/2016.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de execuţie al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud  la data de 30.11.2017.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud la data de 30.11.2017.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Spitalului Municipal Aiud la data de 30.11.2017.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare cumulate la 30.11.2017 pentru Municipiul Aiud.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării directe a serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru anul 2018 cu Cabinet de Avocat Sima Cosmin.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor evenimente care vor fi organizate direct de către Primăria şi Consiliul Local al municipiului Aiud în anul 2018.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor manifestări culturale care vor avea loc în municipiul Aiud în anul 2018.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare str. Izvorului in Municipiul Aiud”.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare str. Tudor Vladimirescu in Municipiul Aiud”.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea Rapoartelor de evaluare, modificarea Anexei nr. 3 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Aiud,  și  înregistrarea în evidenţele contabile a valorii terenurilor aferente unor imobile aparținând domeniului public.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea valorilor de inventar actualizate a bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Aiud.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a lotului de teren nr. 13, cu suprafaţa de 17 mp , parte componentă a imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea traficului rutier cu sens unic pe str. Meseriașilor din Municipiul Aiud.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                       Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.„CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE”,Aiud, str. Gheorghe Doja.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINTE”, Aiudul de Sus, str. Păltiniș.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINTĂ Sp+P+M”, Aiud, str. Viilor.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea locatarului din contractul de închiriere nr. 74/25.11.1999 ce are ca obiect imobilul teren, situat administrativ în Aiud, str. Petre Țuțea, nr. 13, jud. Alba, înscris în CF 33 – Aiud, nr. top. 2666/77/2, 2667/1/77/2, în suprafață de 177 m.p., din Forțu Vasile în Blaga Dumitru.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea locatarului din contractul de închiriere nr. 60/25.11.1999 ce are ca obiect imobilul teren, situat administrativ în Aiud, str. Octavian Goga, nr. 9, jud. Alba, înscris în CF 33 – Aiud, nr. top. 2666/31/2, 2667/1/31/2, în suprafață de 174 m.p., din Iepure Nicolae și Iepure Florina – Claudia (în urma divorțului Breaz Florina – Claudia) în Nemeth Iosif.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea datelor de identificare ale locatarului din contractul de închiriere nr. 3 din 04.10.2002.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului 2018 al târgurilor şi pieţelor de pe raza Municipiului Aiud.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în  Municipiul Aiud.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Cooperare între Municipiul Aiud şi furnizorul acreditat Asociaţia „Casa Nădejdei” Aiud.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea Planului de acțiuni aferent anului 2018 în cadrul Protocolului de Cooperare cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Alba.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Obiectivul Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Apelul de proiecte P.O.R./102017/10.1a/BI şi 7 regiuni – Grup vulnerabil: copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Obiectivul Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții Apelul de proiecte P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI.

                                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Municipiul Aiud și Asociaţiunea Astra – Despărţământul Ovidiu Hulea Aiud şi Asociaţia SPER  – VERIFICĂ INIMA pentru organizarea unor evenimente în municipiul Aiud.

                                                          Iniţiator: Viceprimar Helga Lőrincz

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.241 din 28.09.2017 privind alocarea gratuită a  unei cantităţi de 20  mc. material lemnos pentru foc către Așezământul Social  „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul.

                                                          Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.179 din 31.07.2017 privind aprobarea alocării gratuite a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru foc către  Societatea Filantropica „Kristent Center” din Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 23689 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*