19 iulie: Ședință publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Consultă proiectul ordinii de zi!

Se convoacă , Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş este convocat, în şedinţă publică ordinară, în data de 19 iulie 2017, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala  multimedia  a Colegiului  National  „Lucian Blaga„ Sebes.

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului  dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Lancrăm înscris în CF 76149 – nr. Cad.76149 parcela nr.  59 din folosinţa d-nei Luca Irina Ioana în folosinţa d-lui Chiorean Nicolae Alin.

                                            Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului  dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Lancrăm înscris în CF 76126 – parcela nr.  42 din folosinţa d-nei Mihai (Stănescu ) Ruxandra Arabela în folosinţa d-lui Cândea Daniel.

                                                                 Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind   propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.

                                               Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a Bugetului Local al Municipiului Sebeş la data de 30.06.2017.

                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului  de închiriere locuinţă  N.L. nr. 95/24756/22.07.2011 prin încheierea unui act adiţional – titular d-na Stanciu Maria – Ionela.

                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind  repartizarea sumelor         alocate         cultelor religioase         în bugetul         pe anul 2017.

 Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea temei de proiectare  21858/22.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “ Modernizarea         sistemului actual         de avertizare şi alarmare a populaţiei ,, – faza S.F .

 Proiect: iniţiator Primar

 

 1. Proiect de hotărâre privind redistribuirea de fonduri între programele cuprinse în  “Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, aferent anului 2017” cuprins în Anexa nr. 1 la HCL nr. 63/2017         și acordarea din     bugetul local al Municipiului Sebeş a     sumei de 288.912,62     lei sub formă de finanţări nerambursabile     pentru activităţi non-profit de interes local         pe anul 2017.

 

                 Proiect iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii valorii de vanzare pentru mijlocul fix – „Teren curti constructii Sirini CF 80599”, in suprafata de 6.232 mp, inregistrat in domeniul privat al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 81334 si pentru mijlocul fix – „Teren neproductiv CAD 184″ in suprafata de 12.349 mp (format din doua loturi lipite, respectiv: lotul in suprafata de 3.688 mp inscris in CF 80867 Sebes si lotul in suprafata de 8.661 mp inscris in CF 80868 Sebes), inregistrat in domeniul privat al Municipiului Sebes, ce au făcut obiectul Contractului de servicii nr. 4/6723/16.02.2017.

Proiect: iniţiator Primar  

 1. Proiect de hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeş  a mijlocului fix „Teren extravilan drumuri Şirini CF 79609 Sebeş „ ,înregistrat cu nr. Inv. 81169.01.

Proiect: iniţiator Primar  

 1. Informarea nr. 22401/26.06.2017- adresa domnului Muntean Petru, domiciliat în Sălişte, str. Mitropolit Andrei Şaguna , nr. 3, administrator la S.C. C.E.F. IMPEX S.R.L. cu punct de lucru Sebeş , str. Progresului , nr 9- solicită concesionarea sau vânzarea terenului din spatele punctului de lucru.
 2. Informarea nr. 21801/21.06.2017 – adresa S.C.XON MEDIA S.R.L – solicită folosirea/închirierea : terenului de tenis,terenurilor de minifotbal ,şi a sălilor din incinta bazei sportive de lângă Hotel Niki ,pe o perioadă de 5 ani.

                                                                  

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 19556 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*