17 aprilie: Eveniment cultural de prestigiu, la Sebeș

Sub auspiciile programului de activitate propus de Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş pentru anul centenar, patronul spiritual al asociaţiei va fi omagiat în cadrul unei întâlniri de suflet, ocazionate de lansarea primului supliment al anuarului ,,Astra Sabesiensis” dedicat, în întregime, vieţii şi activitãţii acestuia. Voluminosul corpus informaţional este rezultatul unei fructoase colaborãri dintre Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş şi Primãria Municipiului Sebeş, pe de o parte, şi Mitropolia Ardealului, pe de alta.

Evenimentul, organizat de Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, în parteneriat cu Primãria şi Consiliul Municipiului Sebeş şi Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeş, se va desfãşura la sediul Protopopiatului Ortodox Român Sebeş (zona fostului cinematograf), marţi, 17 aprilie 2018, începând cu orele 17:00.

La invitaţia Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, evenimentul va fi onorat de prezenţa Înalt Prea Sfinţiei Sale Laurenţiu Streza, mitropolitul Ardealului, a Înalt Prea Sfinţiei Sale Irineu Pop, arhiepiscopul Alba-Iuliei şi întregit prin conferirea titlului de cetãţean de onoare, post-mortem, episcopului Vasile Moga.

Episcopul Vasile Moga (1774-1845) s-a nãscut la Sebeş, unde şi-a şi început formaţia intelectualã, desãvârşitã la Alba-Iulia şi Cluj. În anul 1810, dupã o sedisvacanţã de 16 ani, Vasile Moga a fost ales episcop al românilor ortodocşi transilvãneni, primul episcop român dupã încorporarea provinciei în Imperiul Habsburgic şi trecerea unei pãrţi a bisericii sub ascultarea Romei. Printr-o neobositã activitate, episcopul Vasile Moga a fost cel care a reuşit sedentarizarea scaunului chiriarhal în interiorul oraşului Sibiu, a fost cel care a impus redresarea vieţii religios-morale a credincioşilor pãstoriţi (afectaţi încã de mişcãrile confesionale din secolul al XVIII-lea, de numeroasele treceri la greco-catolicism, precum şi de ingerinţele Mitropoliei de la Karlowitz, sub jurisdicţia cãreia se aflau), a fost cel care s-a implicat, alãturi de ierarhia greco-catolicã în mişcarea naţionalã (înaintând curţii imperiale sau guberniului o serie de memorii), a fost cel care a extins reţeaua şcolilor confesionale ortodoxe în Transilvania (numãrul acestora crescând de la 41 la 282), a fost cel care a pus bazele aşa-numitei ,,şcoli de preoţi” şi ,,şcoli de dascãli”, a fost cel care s-a îngrijit de trimiterea şi întreţinerea unor tineri ,,studioşi” la marile universitãţi europene, a fost cel care a iniţiat un amplu program editorial ce viza tipãrirea de manuale şcolare, cãrţi bisericeşti şi de învãţãturã, a fost cel care a întreţinut relaţii de prietenie cu o serie de cãrturari ardeleni şi bãnãţeni, sprijinindu-i financiar. Pentru comunitatea ortodoxã din oraşul Sebeş, episcopul Vasile Moga a fost cel care a sprijinit ridicarea unei noi biserici, astãzi Biserica ,,Învierea Domnului” (Biserica Mare sau Biserica Mogaianã), care a iniţiat procesul împotriva comunitãţii germane pentru veniturile morilor şi cel care mereu a sãrit în sprijinul acesteia.

Evenimentul se înscrie pe linia proiectelor gândite de Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş pentru celebrarea anului centenar şi va fi urmat, în scurt timp, de lansarea unei broşuri dedicate vieţii şi activitãţii episcopului Vasile Moga, accesibilã publicului larg, pasionat de istoria şi parcursul personalitãţilor locale.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21826 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*